REKLAMA
REKLAMA

WÓJT GMINY KOMAŃCZA zaprasza do składania ofert wstępnych na dzierżawę wyciągu narciarskiego w Komańczy

1.    Informacja o wyciągu narciarskim w Komańczy -‚
– wyciąg orczykowy po kapitalnym remoncie zlokalizowany na północnym stoku góry Dyszowej,
– długość wyciągu – 420 m ,
– przepustowość 200 osób / godz.

2.    Informacja na temat sposobu składania ofert:
–    oferty należy składać -w sekretariacie Urzędu Gminy w Komańczy pokój Nr 9 w terminie do 27.10.2010 r.  w kopertach opatrzonych dopiskiem „Oferta dzierżawy wyciągu narciarskiego” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Komańczy 38-543 Komańcza 166

3.    Oferta powinna zawierać następujące dane :
– nazwę i adres oferenta, telefon kontaktowy,
– proponowany okres dzierżawy,
– proponowaną wysokość czynszu dzierżawnego (za l sezon),

4.    Informacje dodatkowe:
– wszelkich informacji udziela Danuta Nagórzańska — Gał tel. 013 — 46-77-076 (w godz. od 8:00 do 14:00)
– po zapoznaniu się z ofertami wstępnymi Wydzierżawiający zaprosi autorów najlepszych ofert do rokowań i złożenia ofert ostatecznych .

Tekst sponsorowany

26-10-2010

Udostępnij ten artykuł znajomym: