REKLAMA
REKLAMA

I LO z najwyższym wkaźnikiem EWD

SANOK. Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych stanowi źródło obiektywnych danych o osiągnięciach wybranej szkoły. Dane te wykorzystuje się najczęściej do oceny efektywności nauczania.

W ostatnim czasie na stronie matura.ewd.edu.pl opublikowano maturalne wskaźniki tzw. edukacyjnej wartości dodanej (EWD) za rok 2010 dla liceów i techników, z których wynika, że I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Sanoku zdecydowanie wyprzedziło pozostałe szkoły powiatu sanockiego.

Czym jest EWD? Metoda edukacyjnej wartości dodanej pozwala w znacznym stopniu „oczyszczać” wynik egzaminacyjny z wpływu czynników indywidualnych i środowiskowych, na które szkoła nie ma skutecznego wpływu. Pojęcie EWD wywodzi się z ekonomii, gdzie – w pewnym uproszczeniu – wartość dodana to tyle co, przyrost wartości dóbr w wyniku danego procesu produkcyjnego.

Analogicznie, edukacyjną wartość dodaną można zdefiniować jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. W praktyce oznacza to, że zestawia się ze sobą wyniki, jakie uzyskali uczniowie „na wejściu” (na podstawie egzaminu gimnazjalnego) z wynikami maturalnymi. Traci więc znaczenie argument, że szkoła osiąga znaczące wyniki kształcenia, ponieważ na wstępie dostaje bardzo dobrą młodzież.

W EWD mierzy się „przyrost wiedzy”, a więc nie bierze się pod uwagę, czy w danym roku do szkoły trafiła młodzież mniej lub bardziej zdolna, ale sprawdza, jak bardzo ci uczniowie rozwinęli się w trzyletnim cyklu nauczania.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją wyników dla sanockich szkół . (wybrane szkoły należy odszukać przez wyszukiwarkę), dzięki którym można zobaczyć, jak wygląda rozwój młodzieży w poszczególnych placówkach, właśnie na podstawie EWD.

Jak odczytywać wykresy? By ułatwić statystyczną interpretację pozycji szkoły, w układzie współrzędnych wyrysowano dwie szare elipsy (warstwice). Mniejsza z nich, ciemnoszara, wskazuje obszar, w którym mieści się 50% LO lub techników w całym kraju. Druga elipsa, jasno szara, wyznacza obszar, w którym mieści się 90% szkół danego typu w skali Polski. Dla szkół wykazano osiągnięcia z przedmiotów: język polski i matematyka.

Na poniższych wykresach wyniki I LO w Sanoku zaznaczono fioletową „plamą”. Innymi kolorami oznaczono wyniki pozostałych sanockich liceów. Cały układ współrzędnych dzieli się na cztery „ćwiartki”, a interpretacja wyników zależy od tego, w której części znalazła się szkoła. Prawa górna „ćwiartka” oznacza szkołę sukcesu, lewa górna – szkołę wspierającą; prawa dolna „ćwiartka” określa szkołę niewykorzystanych możliwości, natomiast lewa dolna – szkołę wymagającą pomocy.

Umiejscowienie owych „plam” jednoznacznie wskazuje, że w przypadku języka polskiego „jedynka” utrzymała wysoki poziom kształcenia, choć nie nastąpił znaczny przyrost wiedzy, co oczywiście zostanie potraktowane jako czynnik motywujący do zwiększenia efektywności pracy w zakresie edukacji humanistycznej.

Natomiast doskonałe wyniki I LO uzyskało w przypadku matematyki – jak wskazano na wykresie – nastąpił znaczny przyrost EWD. W zestawieniu z innymi szkołami na terenie naszego powiatu są to najlepsze osiągnięcia, które stanowią nieodzowny dowód na to, że I LO w Sanoku to z jednej strony kuźnia talentów, a z drugiej najlepsza szkoła ponadgimnazjalna w regionie.

01-04-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)