REKLAMA
REKLAMA

5 LISTOPAD: II Bieg Sokoli Niepodległościowy – informacja dla biegaczy

SANOK. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku organizuje „II Bieg Sokoli Niepodległościowy” w dniu 5 listopada 2011 r.

Regulamin

„II Biegu Sokolego – Niepodległościowego”
1. „II Bieg Sokoli – Niepodległościowy” organizowany jest dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych przez TG „Sokół” w Sanoku – tel. 503 319 517.
2. Bieg główny, w którym może wziąć udział każdy kto:
– ukończył 16 rok życia,
– podpisał oświadczenie o stanie swojego zdrowia lub przedstawi aktualne badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo w biegu długodystansowym,
– wpłacił wpisowe 10 zł (uczniowie są zwolnieni – 1992 i młodsi).
3. W biegu dla dzieci i młodzieży może wziąć udział każdy uczeń, który nie ukończył 16 roku życia posiadający:
– zgodę rodziców lub aktualne badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo w biegu długodystansowym
– legitymację szkolną.
4. Cel Biegu:
– uczczenie 93. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, po 123 latach niewoli,
– przypomnienie dorosłym, że dzieci chętnie biegają,
– uświadomienie dzieciom, że dorośli popierają bieganie,
– kontynuacja realizacji hasła sokolego: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
5. Zasady finansowania:
– koszty uczestnictwa w biegu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie,
– koszty związane z organizacją zawodów pokrywa organizator.
6. Termin i miejsce – 5.11.2011 r. – sobota – Sanok ul. Mickiewicza.
7. Grupy wiekowe, dystans, czas startu, trasa biegu:
I grupa – dzieci SP (dziewczęta i chłopcy – kl. IV i młodsze) – dystans: 500 m – start ~12.00.  Trasa: Plac koło „Sokoła” – Mickiewicza – Kazimierza Wielkiego – Grzegorz z Sanoka –Piłsudskiego – Plac koło „Sokoła”,
II grupa – dzieci SP (dziewczęta i chłopcy – kl. V i VI) – dystans: 800 m – start ~12.10. Trasa: Plac koło „Sokoła” – Mickiewicza – Kazimierza Wielkiego – Grzegorz z Sanoka -Piłsudskiego – Sobieskiego – Modrzewskiego – Mickiewicza – Plac koło „Sokoła”.
III grupa – Gimnazjum I klasa – dziewczęta i chłopcy – dystans: 1200 m – start ~12.20. Trasa: Plac koło „Sokoła” – Mickiewicza – Kazimierza Wielkiego – Grzegorz z Sanoka -Piłsudskiego – Sobieskiego – Lenartowicza – Mickiewicza – Plac koło „Sokoła”.
IV grupa – Gimnazjum II i III klasa – dziewczęta i chłopcy – dystans: 1200 m – start ~12.35.
Trasa: jak dla grupy III.
V grupa – dorośli (K + M) – dystans: 5 000 m + grupa specjalna (samorządowcy gmin i powiatu – radni, pracownicy urzędów) – dystans 2 500 m – start wspólny ~13.00. Trasa: Plac koło „Sokoła” – Mickiewicza – Piłsudskiego – 3 Maja – Rynek – Zamkowa – Żwirki i Wigury – 2 Pułku Strzelców Podhalańskich – Szopena – Mickiewicza – Plac koło „Sokoła” – 2 okrążenia lub 1 okrążenie.
8. Przewidziano: puchary, dyplomy, upominki, nagrody.

Bieg główny
1. miejsce 250 zł + puchar + dyplom – K. + M.
2. miejsce 200 zł + puchar + dyplom – K. + M.
3. miejsce 150 zł + puchar + dyplom – K. + M.
4. miejsce 100 zł + dylom – M.
5. miejsce 70 zł + dylom – M.
Puchar dla najmłodszego uczestnika biegu głównego.
Puchar dla najstarszego uczestnika biegu głównego.

Grupy wiekowe:
K1 – do 35,
K2 – 36 i wyżej,
M1 – 1992 i młodsi,
M2 – 20 – 39,
M3 – 40 – 55,
M4 – 56 i więcej.

9. Organizator zastrzega sobie zmiany Regulaminu.
10. Organizator biegu – TG „Sokół” w Sanoku – tel. 503 319 517
11. Zgłoszenia kierować na adres: sokol@sokolsanok.pl
12. Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu startu w sekretariacie biegu.

Apelujemy do firm, instytucji, banków i osób prywatnych o włączenie się jako współorganizator lub o wsparcie materialne w dowolnej formie „II Biegu Sokolego – Niepodległościowego”.


DLA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY

Karta zgłoszenia ucznia do udziału w „II Biegu Sokolim – Niepodległościowym” organizowanego przez TG „Sokół” w Sanoku ul. Mickiewicza 13
* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………..
2. Data urodzenia……………………………………………………………………….
3. Klasa ………………..…………………………………………………………………..
4. Nazwa szkoły …………………………….…………………………………………..
6. Nazwa klubu: ………..…….………………….……………………………………..
7. Imię i nazwisko opiekuna szkolnego lub klubowego…………………….
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……..……………………………… w „II Biegu Sokolim – Niepodległościowym”. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tego typu zawodach
sportowych.

……………………….………………………..
Czytelny podpis opiekuna osoby niepełnoletniej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora oraz na publiczne wykorzystanie zdjęć i nazwiska Uczestnika oraz Opiekuna w sprawozdaniu opublikowanym w mediach.
…..……………………………………………..
Podpis opiekuna osoby niepełnoletniej
………………………………………………….
Miejscowość, data

DLA DOROSŁYCH

Karta zgłoszenia do udziału dorosłych w „II Biegu Sokolim – Niepodległościowym” organizowanego przez TG „Sokół” w Sanoku
ul. Mickiewicza 13
* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym
1. Imię i nazwisko uczestnika:…………………………………………..
2. Data urodzenia……………………………………………………………
3. Adres ………………..…………………………………..………………….
4. Email …………………………………………, Tel. ………………………..
5. Klub ……………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i stan mojego zdrowia pozwala na udział w „II Biegu Sokolim – Niepodległościowym”. Startuję na własne ryzyko.
……………………….………………………………………………
Podpis osoby pełnoletniej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne
wykorzystanie zdjęć i nazwiska Uczestnika w sprawozdaniu opublikowanym w mediach.
…………………………………………..
Podpis osoby pełnoletniej
……………………………………………
Miejscowość, data

02-11-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)