REKLAMA
REKLAMA

Kolejne zabytkowe nagrobki wyremontowane!

SANOK. W dniu 19 X 2011 roku Komisja wydelegowana z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krośnie odebrała wykonane prace renowacyjne przy dwóch nagrobkach: Władysława Niedźwieckiego (1857) i Maryana Truszkowskiego(1890).

 

Przy nagrobku Niedźwieckiego wykonano prace ziemne usuwając nasyp oraz korzenie napowierzchniowe sąsiedniego drzewa, wykonano czyszczenie kamienia z mchów oraz innych nawarstwień, przeprowadzono dezynsekcję i impregnację wzmacniającą, uzupełniono ubytki kamienia kitami mineralnymi oraz wykonano hydrofobizację. Odrestaurowano także płytę inskrypcyjną.

Nagrobek Truszkowskiego został poddany podobnym zabiegom a ze względu na miękkość wapienia pińczowskiego czyszczenie kamienia wykonano urządzeniem laserowym, co pozwoliło zachować naturalną patynę rzeźby. Został sklejony spękany cokół oraz odremontowana silnie uszkodzona marmurowa płyta inskrypcyjna. Bardzo ważną sprawą jest uczytelnienie epitafiów na obydwu nagrobkach. Pozytywna ocena komisji bardzo nas cieszy i motywuje do dalszej pracy.

Odnowienie w/w nagrobków było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego którym składamy serdeczne podziękowania. Jesteśmy też niezwykle wdzięczni sanoczanom, którzy wrzucali pieniądze do puszek w czasie organizowanych przez Stowarzyszenie pod sanockimi kościołami kwest.

Przy okazji zwracamy uwagę na znaki ochronne jakie pojawiły się na niektórych mogiłach. (biało – niebieskie logo z napisem ZABYTEK, CHRONIONY PRAWEM). Stosowane są one do oznaczania zabytków na terenie całego kraju
Wywieszenie ich jest zgodne z Ustawą „ O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” Z 23 lipca 2003 roku.

Na razie znak taki widnieje na 7 obiektach, ale docelowo będą one umieszczone przy wszystkich nagrobkach i grobowcach wpisanych do rejestru zabytków.  Znak ten ma uświadamiać ludziom, że oznaczonego w ten sposób obiektu nie można bezkarnie niszczyć i podlega on identycznej ochronie jak każdy inny zabytek w Polsce. Zbliża się Święto Zmarłych. Jak co roku będziemy zbierać pieniądze na renowację kolejnych zabytkowych nagrobków. Myślimy o konserwacji nagrobka Józefy z Heinrichów Drozdowej z roku 1859.

Była ona przedstawicielką ówczesnego sanockiego środowiska rzemieślniczego. Jej  ojcem był bowiem cechmistrz cechu piekarskiego Józef Heinrich. Godność tę piastował w latach 1831 – 1836. Nagrobek jego córki został wykonany z piaskowca, nawiązuje do stylu neorenesansowego, epitafia rytowane są majuskułą. W niszy znajdowała się najprawdopodobniej jakaś figurka.

Wzorem lat ubiegłych na cmentarzu będzie wystawiona skarbonka (przed domem przedpogrzebowym) do której będzie można wrzucać datki. Przy skarbonce zaś będą stać harcerze z sanockiego Hufca, którzy rozdawać będą pamiątkowe cegiełki.

Prosimy: nie pozostańcie Państwo obojętni. Ratujmy razem nasze lokalne dziedzictwo kulturowe.


20-10-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)