REKLAMA
REKLAMA

Nowe stawki podatków lokalnych!

SANOK. Radni Miejscy podczas sesji, która odbyła się 29 listopada, uchwalili nowe stawki podatków lokalnych. Będą one obowiązywać w Sanoku od 1 stycznia 2012 roku.

 

Nie idziemy śladami innych miast, które podwyższają podatki maksymalnie. Mimo panującego kryzysu nie zamierzamy obciążać naszych mieszkańców, którym i tak ciężko się żyje. Dlatego wypośrodkowaliśmy stawki przyszłorocznych podatków, podwyższając je tylko tyle, ile było konieczne – tłumaczy Wojciech Blecharczyk, Burmistrz Miasta Sanoka.

Podatki od nieruchomości, środków transportowych i opłata od posiadania psów wzrosną w następnym roku o 4,2 %.
I tak dla przykładu za 1 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacimy w przyszłym roku 0,77 zł, czyli o 3 grosze więcej niż obecnie. Podatek od budynków mieszkalnych lub ich części wyniesie 0,65 zł za 1 m2 (obecnie 0,62 zł), od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,60 zł (obecnie 19,80 zł).

Jeśli chodzi o środki transportu to przykładowo podatek od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, wyniesie 640 zł (obecnie 614 zł). Od autobusu liczącego do 18 miejsc siedzących zapłacimy 617 zł (obecnie 592 zł).

Właściciele psów zaś za swojego pupila zapłacą tylko 2 złote więcej niż w tym roku, bowiem 58 zł całorocznej opłaty.

Agnieszka Frączek
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku

STAWKI  PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:

1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł.
od 1 ha powierzchni,
3) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł. od 1 m2 powierzchni,
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,85 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
z wyjątkiem:
– garaży oraz budynków związanych z budynkami mieszkalnymi – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

 

1) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu (w tonach)
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 640,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 867,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 025,00 zł
2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 13 1 046,00 1 159,00
13 14 1 186,00 1 277,00
14 15 1 198,00 1 628,00
15 1 932,00 2 101,00
Trzy osie
12 17 1 277,00 1 323,00
17 19 1 478,00 1 480,00
19 21 1 742,00 1 859,00
21 23 1 859,00 1 917,00
23 25 1 932,00 1 934,00
25 2 855,00 2 857,00
Cztery osie i więcej
12 25 1 742,00 1 917,00
25 27 2 090,00 2 149,00
27 29 2 244,00 2 247,00
29 31 2 855,00 2 876,00
31 2 876,00 2 903,00
3) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 025,00 zł
4) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Dwie osie
12 18 1 480,00 1 813,00
18 25 1 974,00 2 069,00
25 31 2 069,00 2 092,00
31 2 101,00 2 247,00
Trzy osie
12 40 2 090,00 2 092,00
40 2 415,00 2 903,00
5) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
a) od 7 ton i poniżej 12 ton 350,00 zł
6) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inny system zawieszenia osi jezdnych
1 2 3 4
Jedna oś
12 18 348,00 352,00
18 25 623,00 684,00
25 627,00 696,00
Dwie osie
12 28 348,00 377,00
28 33 1 032,00 1 567,00
33 38 1 036,00 1 571,00
38 1 394,00 2 065,00
1144
12 38 825,00 1 144,00
38 1 144,00 1 555,00
7) Autobusy:
Autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 18 miejsc włącznie 617,00 zł
b) powyżej 18 a mniej niż 30 miejsc 811,00 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 751,00 zł

 

30-11-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)