REKLAMA
REKLAMA
Guardia

BUDŻET SANOKA UCHWALONY : Sanok ma się rozwijać !

SANOK. W dniu 17 lutego, radni Rady Miasta Sanoka, 17 głosami za, przy 1 przeciw i 1 wstrzymującym się, uchwalili budżet Sanoka na 2011 rok.
Wydatki miejskie kształtują się następująco:
– oświata i wychowanie – 35.116.907 zł., tj. 29,88 % wydatków budżetowych ogółem,
– inwestycje i remonty – 32.515.445 zł ,tj. 28% budżetu,
– na transport i łączność 21.460.361 zł., tj. 18,26 % wydatków budżetowych,
– gospodarka mieszkaniowa – 3.551.160 zł., tj. 3,02 % wydatków budżetowych ogółem,
– administracja publiczna – 7.748.295 zł., tj. 6,71 % wydatków budżetowych ogółem,
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 575.131 zł. tj. 0,48 % wydatków budżetowych ogółem,
– ochrona zdrowia – 1.344.400 zł., tj. 1,14 % wydatków budżetowych ogółem,
– pomoc społeczna – 16.412.040 zł., tj. 13,97 % wydatków budżetowych ogółem
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.731.622 zł., tj. 9,13 % wydatków budżetowych ogółem,
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.610.706 zł., tj. 3,92 % wydatków  budżetowych ogółem
– kultura fizyczna i sport – 8.378.153 zł., tj. 7,13 % wydatków budżetowych ogółem.

Miasto planuje przeprowadzić kilkadziesiąt zadań związanych z remontami, przebudowami dróg, parkingów, budową chodników, kanalizacji deszczowej.

Największą tego typu inwestycją będzie oczywiście budowa parkingu wielopoziomowego. Prawie 1,5 mln zł zarezerwowane zostało na przebudowę targowiska „zielony rynek”.

Będą również kontynuowane rozpoczęte w zeszłym roku inwestycje, jak termomodernizacja obiektów oświatowych w Sanoku, modernizacja i doposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku, budowa sali tańca, przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku.

Zabezpieczono także środki na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Nadal realizowany będzie projekt „Eko Sanok”.
Ponad 1,1 mln zł zostanie przeznaczone m.in. na naprawy budynków komunalnych.

Ponad 250 tys. zł wydatkowane zostanie na bieżące utrzymanie cmentarzy, wykonanie alejek, urządzenie mogiły zbiorowej „Lapidarium” na szczątki po ekshumacji. Prawie 200 tys. zł Miasto ma zamiar przeznaczyć na promocję.

Na działalność Straży Miejskiej wydanych zostanie prawie 530 tys. zł. Ponad 1.3 mln zł przeznaczonych zostanie na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym na dalszą realizację projektu „Moje zmiany, moim sukcesem”, który jest w całości finansowany ze środków zew.

Na kilkunastu ulicach będzie kontynuowana budowa kanalizacji sanitarnej. Ponad 130 tys. zostanie przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie ważnych imprez w Sanoku kulturalnych i państwowych.

W tegorocznym budżecie zostały zarezerwowane także środki na współorganizację imprez sportowych, 155 tys. zł na stypendia sportowe, 145 tys. zł na realizację zadania „działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży poprzez szkolenia sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach sportowych, a 28 tys. zł na Nagrody Burmistrza.

20-02-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)