REKLAMA
REKLAMA

TRANSMISJA ZAKOŃCZONA: Rewitalizacja wzgórza Zamkowego, określenie zasad zbywania aktywów trwałych SPZOZ… czyli XV Sesja Rady Powiatu

POWIAT SANOCKI. W dniu 28 października o godzinie 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XV Sesja Rady Powiatu. Poniżej publikujemy porządek obrad.

TRANSMISJA NA ŻYWO

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok ( kwota 6.628 zł).
7. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia prawa do używania herbu Powiatu Sanockiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „ Rewitalizacja wzgórza Zamkowego – najstarszej części miasta Sanoka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Spójność wewnątrz regionalna działanie 7.1. Rewitalizacja Miast” .
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów Powiatu Sanockiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok ( kwota 65.430 zł).
11. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok ( kwota 33.100 zł).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok ( kwota 31.109 zł).
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych SPZOZ w Sanoku oraz oddawanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „ Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2046R Krzemienna – Raczkowa – Jurowce oraz  nr 2229R Prusiek –Wysoczany oraz  nr 2216R ul. II  Armii Wojska Polskiego.

15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Sanoku
Wojciech Pajestka

28-10-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)