REKLAMA
REKLAMA

Są pieniądze na rozbudowę Domu Ludowego w Mokrem

MOKRE/GMINA ZAGÓRZ: W poniedziałek 10 października 2011r Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie umowę o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa Domu Ludowego w miejscowości Mokre”.

Mokre to miejscowość gdzie wspólnie z mieszkańcami narodowości polskiej żyje liczna i dobrze zorganizowana społeczność ukraińska. To właśnie wielokulturowość stanowi o wyjątkowej specyfice tego środowiska, które identyfikowane jest w skali ogólnopolskiej dzięki takim przedsięwzięciom kulturalnym, jak Święto Kultury nad Osławą.

Jedna z głównych barier w rozwoju aktywności kulturalnej i społecznej mieszkańców Mokrego z pewnością jest zły stan infrastruktury kulturalnej. Już niebawem ulegnie on poprawie dzięki środkom unijnym, które Gmina Zagórz otrzyma za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działanian (LGD) „Nasze Bieszczady” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

LGD „Nasze Bieszczady” to stowarzyszenie, które skupia członków z 5 gmin. Są to gminy: Lesko, Zagórz, Baligród, Cisna i Komańcza. Celem stowarzyszenia jest: m. in. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: edukacji, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, turystyki, wielokulturowości obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, poprawy jakości życia mieszkańców, wspieranie przedsiębiorczości, kreatywności i pomysłowości pojedynczych osób i społeczności lokalnych oraz wspieranie działań mających na celu wzrost aktywizacji mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego.

Głównymi działaniami, które będą prowadzone w miejscowości Mokre będzie rozbudowa sali widowiskowej Domu Ludowego, wymiana podłóg i stolarki okiennej, powiększenie i remont zaplecza kuchennego oraz wymiana elewacji.

Dzięki rozbudowie Domu Ludowego będzie możliwa organizacja imprez społeczno-kulturalnych na większą skalę oraz wzmocnienie poziomu integracji lokalnego środowiska. Całkowity koszt inwestycji według kosztorysu inwestorskiego to 240 tys zł, z czego 146 tys. będzie pochodzić z budżetu Uni Europejskiej, natomiast pozostała kwota stanowi wkład Gminy Zagórz.

11-10-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)