REKLAMA
REKLAMA

Sesja budżetowa powiatu TRANSMISJA NA ŻYWO

POWIAT SANOCKI. 15 lutego o godz. 9.00 w Sali Herbowej  Urzędu Miasta Sanoka rozpocznie się IV Sesja Rady Powiatu Sanockiego i będzie to sesja budżetowa!  Już dziś zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad, a także projektem budżetu na 2011 rok.Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na 2011 rok.  ( druk nr 16).
7. Debata nad uchwałą budżetową:
a/ odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Starostę lub osobę przez niego wyznaczoną,
b/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c/ odczytanie opinii Komisji  stałych,
d/ przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych, które może być:
• negatywne lub,
• przychylające się do wniosków w całości lub poszczególnych punktach;
e/ odczytanie propozycji wniosków zgłaszanych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
f) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu do projektu uchwały,
g) dyskusja nad projektem budżetu,
h) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu,
i) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Powiatu nie uwzględnionych przez Zarząd Powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłaszanych wniosków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2011 – 2018.
9. Podjęcie uchwały  budżetowej Powiatu Sanockiego na   2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku oraz źródeł dochodów i ich przeznaczenia.
11. Interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad sesji.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok uchwalony do dnia 15 listopada 2010 roku, do tego projektu są autopoprawki, które rozpatrzone będą na sesji budżetowej dnia 15 lutego 2011 roku.

Sesja budżetowa Rady Miasta Sanoka ZOBACZ PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

ZARÓWNO Z SESJI BUDŻETOWEJ RADY POWIATU JAK I RADY MIASTA PRZEPROWADZIMY TRANSMISJĘ AUDIO NA ŻYWO!


15-02-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)