REKLAMA
ZS2 Zamek Lesko
PBS ZSL
REKLAMA

OBRADY ZAKOŃCZONE Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji: Zobacz porządek obrad (TRANSMISJA AUDIO)

SANOK. Dzisiaj (19 maja) o godzinie 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się

VIII Sesję Rady Miasta Sanoka VI kadencji. Poniżej publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 579/4 o pow. 0.2262 ha położona  w Sanoku przy ul. Piłsudskiego, zabudowana pawilonem handlowo-usługowym o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu  nieruchomości położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 2698 o pow. 0.0497 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sanoku w rejonie ul. Zapolskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 59/7 o pow. 0.0948 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 1565/2 o pow. 0.0660ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Okulickiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 686/4 o pow. 95m2 zabudowana budynkiem stanowiącym odrębny przedmiot własności na rzecz współużytkowników wieczystych Tadeusza Gacka ½ części  i Bartosza Gacka ½ części, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 3077/1 o pow. 287m2 zabudowana pawilonem handlowym oraz działka nr 3077/5 o pow. 80m2 będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Sanoka na działkę nr 2534/6 o pow. 778m2 stanowiącą własność Magdaleny Pałys i Augustyna Pałysa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Posada m.Sanoka o nazwie „STRÓŻOWSKA –II”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. uchylenia uchwały  w sprawie przystąpienia do zmiany części obowiązującego MPZP terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m.Sanoka o nazwie „GIELI –I”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka o nazwie „ORZESZKOWA – I”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2010, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Stowarzyszenie Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Interpelacje.

23. Wolne wnioski i zapytania.

24. Zamknięcie obrad sesji.

19-05-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)