REKLAMA
REKLAMA

OBRADY ZAKOŃCZONE Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji: Zobacz porządek obrad (TRANSMISJA AUDIO)

SANOK. Dzisiaj (19 maja) o godzinie 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się

VIII Sesję Rady Miasta Sanoka VI kadencji. Poniżej publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 579/4 o pow. 0.2262 ha położona  w Sanoku przy ul. Piłsudskiego, zabudowana pawilonem handlowo-usługowym o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu  nieruchomości położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 2698 o pow. 0.0497 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sanoku w rejonie ul. Zapolskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 59/7 o pow. 0.0948 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 1565/2 o pow. 0.0660ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Okulickiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 686/4 o pow. 95m2 zabudowana budynkiem stanowiącym odrębny przedmiot własności na rzecz współużytkowników wieczystych Tadeusza Gacka ½ części  i Bartosza Gacka ½ części, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 3077/1 o pow. 287m2 zabudowana pawilonem handlowym oraz działka nr 3077/5 o pow. 80m2 będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Sanoka na działkę nr 2534/6 o pow. 778m2 stanowiącą własność Magdaleny Pałys i Augustyna Pałysa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Posada m.Sanoka o nazwie „STRÓŻOWSKA –II”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. uchylenia uchwały  w sprawie przystąpienia do zmiany części obowiązującego MPZP terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m.Sanoka o nazwie „GIELI –I”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka o nazwie „ORZESZKOWA – I”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2010, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Stowarzyszenie Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Interpelacje.

23. Wolne wnioski i zapytania.

24. Zamknięcie obrad sesji.

19-05-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)