REKLAMA
REKLAMA

OBRADY ZAKOŃCZONE Sesja Rady Powiatu (transmisja na żywo)

POWIAT SANOCKI. 29 lipca 2011r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XII Sesja Rady powiatu w Sanoku. Publikujemy porządek obrad. Z piątkowych obrad zostanie przeprowadzona transmisja na żywo (audio).


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2010 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sanoku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-2014.”

9. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia  zgody na dokonanie  darowizny nieruchomości Powiatu Sanockiego.

10. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 r. – wprowadzenie zmian w Programie aktywizacji zawodowej i społecznej –  PCPR .

11. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 r. – uchwała dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z przeznaczeniem  na opracowanie dokumentacji drogi Prusiek  – Wysoczany.

12. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 r. –  uchwała dotyczy  zmian  – przesunięcie terminów realizacji projektu  PSeAP .

13. Podjęcie uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 r. –  uchwała dotyczy wprowadzenia decyzji nr 48 Wojewody Podkarpackiego dotyczącej ostatecznej kwoty na zadanie  „ Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową drogi powiatowej Sanok – Dobra .

15 . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 r. –  uchwała dotyczy  zwiększenia rezerwy części  oświatowej subwencji ogólnej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 r. –  uchwała dotyczy  zwrotu odprowadzonych dochodów przez jednostki oświatowe.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 r. –  uchwała dotyczy  wprowadzenia dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa drogi Haczów Besko  i Wola Sękowa  przez wieś.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 r. –  uchwała dotyczy  wprowadzenia dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa drogi powiatowej – ul. Stróżowska i ul. Daszyńskiego.

19.  Interpelacje i zapytania radnych.

20. Wnioski i oświadczenia.

21. Zamknięcie obrad sesji.

29-07-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)