REKLAMA
REKLAMA

Sesja Rady Powiatu (Transmisja na żywo)

SANOK. Dzisiaj (8 bm.) o godzinie 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się VI Sesja Rady Powiatu. Poniżej publikujemy porządek obrad.

Sesja Rady Powiatu w Sanoku będzie transmitowana w formie audio.

PORZĄDEK OBRAD

1.  Otwarcie obrad sesji.
2.  Powołanie sekretarza.
3.  Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Sanoku.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 69.416 zł na realizację projektu „PSeAP  – Podkarpacki System e-administracji Publicznej.”
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia kwoty 1.543.000 zł (promesa) na zadanie pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra na odcinku od km 7+771,58 do km 7+893,61 w m. Międzybrodzie” realizowanego w ramach zadania finansowanego pn. „ Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra w m. Międzybrodzie.”
10. Podjęcie uchwały  w sprawie zabezpieczenia kwoty 50.000 zł na dokumentację techniczną dla zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2241R ul. Rymanowska, 2233R ul. Kościuszki, 2252R ul. Jagiellońska w Sanoku.”
11. Podjęcie uchwały  w sprawie zabezpieczenia kwoty 292.004 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz kwotę 82.996 zł na zadania służące ochronie środowiska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 67.190 zł na zadanie „Rozbiórka budynku warsztatów i przełożenie instalacji wodnej w ZS Nr 2 w Sanoku.”
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia środków finansowych w wysokości 1.026.000 zł na zadanie „Moje Boisko –Orlik 2012 przy I LO w Sanoku”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia kwoty 18.450 zł na opracowanie audytów energetycznych dla ZS Nr 2, ZS Nr 4, ZS Nr 5, RCRE, SOSW oraz Bursy Szkolnej w Sanoku.
15. Podjęcie uchwały  w sprawie zabezpieczenia 100.000 zł na opracowanie projektów budowlanych dla ZS Nr 2, ZS Nr 4, ZS Nr 5, RCRE, SOSW, oraz Bursy Szkolnej w Sanoku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu odprowadzonych dochodów przez szkoły i placówki oświatowe.
17. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2011 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części lokalu biurowego, znajdującego się w budynku biurowo – usługowym w Sanoku przy ul. Kościuszki.
19. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.
20. Złożenie informacji Radzie Powiatu w Sanoku o zamiarze nabycia nieruchomości Powiatu Sanockiego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
22.Interpelacje i zapytania radnych.
23. Wnioski i oświadczenia.
24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sanoku
Robert Pieszczoch

08-03-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)