REKLAMA
REKLAMA

SPGK INFORMUJE: Nieregularne dostawy energii cieplnej UWAGA: Wodę o zmienionym kolorze nie należy stosować do celów spożywczych

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Zakład Ciepłowniczy informuje, że z uwagi na skalę awarii sieci ciepłowniczej należy spodziewać się w najbliższych dniach nieregularnych dostaw energii cieplnej.

Zaopatrzenie w ciepło zostanie przywrócone  niezwłocznie po uzyskaniu wymaganego ciśnienia wody w sieci. W chwili obecnej służby remontowe pracują 24 h na dobę.

Jednocześnie informujemy, że w związku z powyższym SPGK Sp. z o. o. przystępuje do dawkowania do wody sieciowej barwnika pod nazwą FLUORESCEINA RM 200% o charakterystycznym kolorze Acid Yellow 73, w niebieskim świetle wykazującym silną żółtozieloną fluorescencję. W związku z powyższym należy stosować się do poniższych zaleceń:
– wodę o zmienionym kolorze nie należy stosować do celów spożywczych
– w razie zaobserwowania takowej w instalacji centralnej ciepłej wody, sieci lub instalacji kanalizacyjnej, ciekach i zbiornikach wodnych prosimy o niezwłoczne powiadomienie Zakładu Ciepłowniczego
– podaje się do wiadomości numery telefonów, pod które należy zgłaszać wszelkie niepokojące zjawiska:
* 13 46 47 921
* 503 194 499
* 503 194 497
* 506 749 879

Przedsiębiorstwo na pisemny wniosek udostępni kartę charakterystyki substancji użytej do lokalizacji wycieków.

Prosimy naszych Odbiorców o szczególną wyrozumiałość.

Za utrudnienia przepraszamy !

09-12-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook