REKLAMA
REKLAMA

Stypendia i nagrody dla sportowców!

SANOK. Jeśli jesteś sportowcem osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym możesz otrzymać stypendium. Jest ono przyznawane przez Burmistrza Miasta Sanoka z jego inicjatywy lub na wnioski (które można składać przez cały rok) zarządów klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej, w których zrzeszony jest zawodnik.

Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który ma na swoim koncie pewne wyniki sportowe. A mianowicie w dyscyplinach zespołowych zakwalifikował się do kadry I-szego zespołu reprezentującego klub w oficjalnych rozgrywkach ligowych lub zakwalifikował się do kadry Polski. W dyscyplinach indywidualnych zajął od pierwszego do piątego miejsca w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata lub zajął od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikacji na Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy oraz Mistrzostwach Polski.

Zawodnik taki musi się także cechować nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzegać obowiązujących przepisów sportowych.

Stypendia przyznawane są w okresach miesięcznych, w danym roku budżetowym, w dwóch kategoriach:
1) stypendia I stopnia – do wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie jest to 1386 zł brutto)

2) stypendia II stopnia – połowę w/w kwoty (do 690 zł brutto).

3) Każdy wniosek jest rozpatrywany i opiniowany przez Komisję ds. Stypendiów Sportowych, składającą się z przedstawicieli Urzędu Miasta Sanoka i Rady Miasta w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Każdy wniosek rozpatrywany jest przez Burmistrza Miasta Sanoka w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. Stypendium może otrzymać zawodnik będący członkiem klubu sportowego, mającego siedzibę w Sanoku. W uzasadnionych przypadkach stypendium będzie mógł otrzymać zawodnik (będący mieszkańcem naszego miasta) trenujący w klubie poza Gminą Miasta Sanoka.

Wzór wniosku oraz treść uchwały wraz z załącznikami, dostępne są w Wydziale Edukacji
i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Sanoka pokój 24/3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka www.um-sanok.e-zet.pl lub www.sanok.pl/?c=mdImageBox-cmPokaz-4

Wnioski o przyznanie okresowego stypendium sportowego – należy składać w Biurze Obsługi Klienta – Urzędu Miasta Sanoka (Sanok, ul. Rynek 1, pok. nr 1).Do 30 marca 2011 roku można składać wnioski do Urzędu Miasta w Sanoku o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe. Mogą je otrzymać zawodnicy, trenerzy i działacze osiągający wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz za działalność i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Miasta Sanoka.

Nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej w wysokości nie przekraczającej przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kraju za III kwartał 2010 r., czyli do kwoty 3203,08 zł brutto.

Wyróżnienia z kolei będą przyznawane w formie medali, pucharów, statuetek, dyplomów, sprzętu sportowego lub innych upominków rzeczowych o wartości nie przekraczającej kwoty połowy nagrody finansowej.

Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta Sanoka z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządów klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej.

Wzór wniosku oraz treść uchwały wraz z załącznikami, dostępne są w Wydziale Edukacji
i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Sanoka pokój 24/3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka: www.um-sanok.e-zet.pl oraz www.sanok.pl/?c=mdImageBox-cmPokaz-4

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe należy składać w Biurze Obsługi Klienta – Urzędu Miasta Sanoka (Sanok, ul. Rynek 1, pok. nr 1).

Agnieszka Frączek
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku

09-03-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)