REKLAMA
REKLAMA

Sesja Rady Powiatu

POWIAT SANOCKI. Dzisiaj o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, rozpocznie się VIII sesja zwyczajna Rady Powiatu Sanockiego IV kadencji. Publikujemy porządek obrad. Transmisja zakończona.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011r.  w uchwale zwiększa się wydatki na rzecz KPPSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Sanockiego i zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Hipoterapia i Halliwick – sprawdzone formy rewalidacji i rehabilitacji”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011r.  w uchwale zabezpiecza się kwotę w wysokości 11 070 zł na realizację umowy z telewizją „Obiektyw”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011r.  w uchwale zabezpiecza się kwotę w wysokości 42 940 zł. na bieżące wydatki w PZD w Sanoku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011r. w uchwale wprowadza się do budżetu powiatu zadania pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2238R ul. Konarskiego w Sanoku na potoku Płowieckim wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX /201/2008 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 2 czerwca 2008r. dotyczącej przystąpienia Powiatu Sanockiego do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą części lokalu biurowego Nr1, znajdującego się w budynku wielolokalowym w Sanoku przy ul. Jagielońskiej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011r.  w uchwale zwiększa się dochody  i wydatki dotyczące zwrotu dochodów otrzymanych z firmy „Twój Styl„ jako darowizna dla Powiatowej Placówki Socjalizacyjnej w Sanoku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011r.  w uchwale zwiększa się dochody i wydatki dotyczące zwiększenia wielkości ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/36/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/35/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/2011 Rady Powiatu z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok.

27. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście.

28. Interpelacje i zapytania radnych.

29 Wnioski i oświadczenia.

30. Zamknięcie obrad sesji.

18-04-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)