REKLAMA
REKLAMA

OBRADY ZAKOŃCZONE X sesja Rady Powiatu Sanockiego RELACJA AUDIO

POWIAT SANOCKI. W dniu dzisiejszym o godzinie 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się X sesja Rady Powiatu. Poniżej publikujemy porządek obrad.


TRANSMISJA NA ŻYWO

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Debata w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiego za 2010 rok.:

a) rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2010 rok.
b) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za 2010 rok.
c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Sanockiego.
d) Odczytanie opinii RIO w sprawie Sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Sanoku z wykonania budżetu Powiatu  za 2010 rok. 
e) Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego.
f) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
g) Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za 2010 rok.
h) Odczytanie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
i) Dyskusja.
j) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sanoku z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok. 

7. Przyjęcie Sprawozdań z realizacji zadań w roku 2010:

a) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku za 2010 rok;
b) Komendy Powiatowej Policji w Sanoku w 2010 roku;
c) Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku w 2010 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia kwoty z przeznaczeniem na zawody pływackie i bieżące potrzeby wychowanków Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad.

27-06-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)