REKLAMA
ZS2 Zamek Lesko
PBS ZSL
REKLAMA

OBRADY ZAKOŃCZONE: XVI Sesja Rady Miasta Sanoka TRANSMISJA NA ŻYWO (AUDIO)

SANOK. Dzisiaj 25 października o godzinie 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie XVI Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji. Poniżej publikujemy porządek obrad.

TRANSMISJA NA ŻYWO

Porządek obrad;

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2011, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu  nieruchomości położonej w Sanoku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1332/42 o pow. 0,1772 ha, nr 1332/44 o pow. 0,0131 ha oraz nr 1332/46 o pow. 0,0338 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sanoku oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działki nr 671/3 o pow. 192m2 oraz nr 671/4 o pow. 669 m2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sanoku oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 58/145 o pow. 0.1035 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1433/3 o pow. 0,0396 ha na rzecz Pana Andrzeja Słaby, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 1255 o pow. 254m2 zabudowana budynkiem handlowo – usługowym stanowiącym odrębny przedmiot własności przy ul. Kochanowskiego na udział ½ części działki nr 1295 o pow. 252m2 stanowiącej pas drogowy ulicy Spokojnej, który stanowi własność Urszuli Micheńko, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 764/9 służebnością przesyłu sieci ciepłowniczej 2 CKx250 na rzecz SPGK Sp. z o.o., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Śródmieście o nazwie „Park Miejski”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Śródmieście o nazwie „Śródmieście – II”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia zmiany MPZP obejmującego część dzielnicy Błonie przy ul. Kochanowskiego w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sanoka uprawnienia w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez gminne jednostki organizacyjne, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2012”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na terenie miasta Sanoka na lata 2011 – 2013, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Sanoku przy ul. Kochanowskiego 2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 21. Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „KULTURA I SZTUKA”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012 – 2015.
 23. Interpelacje.
 24. Wolne wnioski i zapytania.
 25. Zamknięcie obrad sesji.
25-10-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)