REKLAMA
REKLAMA

OBRADY ZAKOŃCZONE: XVI Sesja Rady Miasta Sanoka TRANSMISJA NA ŻYWO (AUDIO)

SANOK. Dzisiaj 25 października o godzinie 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie XVI Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji. Poniżej publikujemy porządek obrad.

TRANSMISJA NA ŻYWO

Porządek obrad;

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2011, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu  nieruchomości położonej w Sanoku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1332/42 o pow. 0,1772 ha, nr 1332/44 o pow. 0,0131 ha oraz nr 1332/46 o pow. 0,0338 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sanoku oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działki nr 671/3 o pow. 192m2 oraz nr 671/4 o pow. 669 m2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sanoku oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 58/145 o pow. 0.1035 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1433/3 o pow. 0,0396 ha na rzecz Pana Andrzeja Słaby, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 1255 o pow. 254m2 zabudowana budynkiem handlowo – usługowym stanowiącym odrębny przedmiot własności przy ul. Kochanowskiego na udział ½ części działki nr 1295 o pow. 252m2 stanowiącej pas drogowy ulicy Spokojnej, który stanowi własność Urszuli Micheńko, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 764/9 służebnością przesyłu sieci ciepłowniczej 2 CKx250 na rzecz SPGK Sp. z o.o., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Śródmieście o nazwie „Park Miejski”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Śródmieście o nazwie „Śródmieście – II”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia zmiany MPZP obejmującego część dzielnicy Błonie przy ul. Kochanowskiego w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sanoka uprawnienia w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez gminne jednostki organizacyjne, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2012”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na terenie miasta Sanoka na lata 2011 – 2013, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Sanoku przy ul. Kochanowskiego 2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 21. Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „KULTURA I SZTUKA”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012 – 2015.
 23. Interpelacje.
 24. Wolne wnioski i zapytania.
 25. Zamknięcie obrad sesji.
25-10-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)