REKLAMA
REKLAMA

Zakończenie Projektowego Ośrodka Zainteresowań „Strefa Odkrywania Talentów” w sanockiej „trójce”

SANOK. W dniu 17 czerwca 2011r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 w Sanoku pokaz efektów pracy uczniów Projektowego Ośrodka Zainteresowań „Strefa Odkrywania Talentów”. Uczniowie klas pierwszych biorących udział w Projekcie zaprezentowali popis umiejętności na temat „Mama, tata i początek lata – z pamiętnika pierwszoklasisty…”.


Celem spotkania było: wyeksponowanie umiejętności dzieci nabytych podczas realizacji Projektu POZ SOT, zaprezentowanie zdolności uczniów zgodnie z indywidualnym profilem inteligencji, a także sztuka autoprezentacji i dzielenia się swoją radością oraz pokazanie możliwości wykorzystania bogatego zestawu środków dydaktycznych zgodnie z mottem  przyświecającym pracy w Ośrodku, czyli „Indywidualne podejście do każdego dziecka
i edukacja zgodna z jego potrzebami”.

Prowadzące spotkanie nauczycielki – animatorki Małgorzata Kielar – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CDN w Sanoku i Ewa Milczanowska przypomniały zebranym rodzicom, Dyrekcji Szkoły oraz zaproszonym gościom, wśród których była Marta Muszyńska – Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Sanoku oraz Dorota Koperska – Bujwid – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego CDN w Sanoku, iż projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa.

Beneficjentem Projektu jest Grupa Edukacyjna S.A., a instytucją Pośredniczącą – Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Następnie uczniowie przystąpili do pokazu efektów pracy i umiejętności wspomaganego prezentacją multimedialną pt: „Najciekawsze wydarzenia z życia POZ – ika”.

Zebrani obejrzeli m.in.:  ilustrację ruchową do muzyki klasycznej, inscenizację na temat Praw Dziecka z wykorzystaniem pacynek i teatrzyku kukiełkowego, wysłuchali  swobodnych recytacji wierszy.

Wraz z uczniami przeżywali „Podróż do Magicznej Krainy Muzyki” poprzez wysłuchanie m. in. piosenki żeglarskiej „Szanteczka” czy obejrzenie tańca indiańskiego. Podziwiali również zaprezentowane aranżacje ruchowe do wszystkich utworów muzycznych a także niekonwencjonalne wykorzystanie akcesoriów sportowych znajdujących się
w zasobach POZ SOT. 

Na zakończenie uroczystości każdy rodzic otrzymał prezent – niespodziankę, a także diagnozę końcową profilu inteligencji dziecka. Uczniowie natomiast dyplom za udział w projekcie edukacyjnym „PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY”, myszkę palcynkę – maskotkę Projektu oraz płytę z fotograficzną dokumentacją działalności POZ SOT.

Po części oficjalnej nauczycielki – animatorki zaprosiły dzieci na poczęstunek. Z żalem zakończono pracę w Projekcie, ale też z nadzieją na wykorzystanie zasobów Ośrodka w przyszłości.

Praca w Projektowym Ośrodku Zainteresowań „ Strefa Odkrywania Talentów”, to nie tylko uczniowie, ale również edukacja dorosłych. Z możliwości odbycia szkoleń prowadzonych przez M. Kielar i E. Milczanowską na temat „Kompetencje kluczowe a Teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera w świetle funkcjonowania Projektowych Ośrodków Zainteresowań „Strefa Odkrywania Talentów” oraz obejrzenia zajęć otwartych w klasach realizujących Projekt  skorzystało ponad 40 nauczycieli.

Dzięki możliwości przeprowadzenia rekrutacji za pośrednictwem CDN w Sanoku była to grupa nauczycieli z różnych szkól należących do powiatów współpracujących z Centrum. W POZ SOT gościła również grupa uczniów klas I – III ze Szkoły Podstawowej w Mokrem wraz z opiekunami.

Wartością dodaną Projektu było wypracowanie przez nauczycieli pomysłów zabaw i zajęć, podczas których dziecko wykorzystuje  np. inteligencję ruchową, muzyczną czy  wizualno – przestrzenną do rozwijania matematyczno – logicznej i językowej, zmiana stylu pracy nauczyciela – również w kontaktach z rodzicami,  czy  realizacja autorskiego programu oraz dobór scenariusza zajęć zgodnego z indywidualnym profilem inteligencji. Szczególną uwagę zwrócono na trójpodmiotowość działań.

28-06-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)