REKLAMA
REKLAMA

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Zagórz

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu są:

– nieruchomości oznaczone numerami działek 3008, 3012, 3013 położone w Zagórzu (Osiedle Domów Jednorodzinnych).
Przeznaczenie nieruchomości wg. studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu- „strefa osadnictwa”

Wadium określone w warunkach przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu: Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 do dnia 16 marca 2012 r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu)

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu:

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67

05-03-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym: