REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia Społeczna dla wszystkich

ZAGÓRZ.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu zaprasza na spotkanie dotyczące ekonomi społecznej.

Wykład, prezentacja multimedialna oraz warsztat praktyczny pod tytułem „Promocja rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w regionie” skierowane są nie tylko w kierunku władz gminnych, miastowych, powiatowych, ośrodków Pomocy Społecznych czy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy także Organizacje Pozarządowe, osoby z sektora biznesu i lokalnych przedsiębiorstw i mieszkańców gminy zainteresowanych przedmiotem zagadnienia ekonomi społecznej.

Celem spotkania jest promocja i upowszechnianie ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej  i jej otocznia w regionie. Uczestnicy mogą zdobyć  wiedzę z zakresu definiowania podmiotów ekonomii społecznej, ich finansowania oraz kwestii praktycznych związanych z tworzeniem przedsiębiorstw społecznych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy  w dniu 05.09.2012 r. do Sali Narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu na godzinę 10.00.

Szczegółowy program spotkania:
Ekonomia Społeczna – akty prawne
a) regulacje krajowe,
– Ustawa o spółdzielniach socjalnych
– Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
– Ustawa o zatrudnieniu socjalnym
– Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Ekonomia Społeczna- definicje, cele i rodzaje
1. Definicyjne ujęcie ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
2. Formy funkcjonowania podmiotów zaliczanych do sektora gospodarki społecznej,
– spółki prawa handlowego,
– spółdzielnie socjalne,
– centra integracji społecznej,
– kluby integracji społecznej
– zakłady aktywności zawodowej
– towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
– zakłady pracy chronionej
– warsztaty terapii zajęciowej
3. Diagnoza społeczna jako podstawa skutecznych działań.
4. Zasady tworzenia i funkcjonowania wybranych podmiotów ekonomii społecznej.

Ekonomia Społeczna- źródła zasobów i narzędzia finansowania podmiotów ekonomii społecznej

– Dotacje sektora publicznego
– Zwrotne finansowanie przez sektor prywatny
– Dotacje europejskie (program Operacyjny Kapitał Ludzki)
– Pożyczki i dotacje na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej oraz założenie spółdzielni socjalnych
– Środki z funduszu Pracy na wspieranie zatrudnienia
– Klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych

Dobre praktyki- przykłady

– Dobre praktyki z zakresu Ekonomii Społecznej
a) SS Opoka w Kluczach
b) Bytomska Spółdzielnia Socjalna
c) CIS w  Chełmnie
d) ZAZ Wąbrzeźno

Ekonomia Społeczna – analiza sytuacji w gminach
Podsumowanie
– Panel dyskusyjny,
– Podsumowanie wypracowanych pomysłów dotyczących tworzenia lub wspierania podmiotów ekonomii społecznej na danym terenie

Ekonomia Społeczna dla wszystkich 

Zagórz. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu zaprasza na spotkanie dotyczące ekonomi społecznej. Wykład, prezentacja multimedialna oraz warsztat praktyczny pod tytułem „Promocja rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w regionie” skierowane są nie tylko w kierunku władz gminnych, miastowych, powiatowych, ośrodków Pomocy Społecznych czy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Do udziału w spotkaniu zapraszamy także Organizacje Pozarządowe, osoby z sektora biznesu i lokalnych przedsiębiorstw i mieszkańców gminy zainteresowanych przedmiotem zagadnienia ekonomi społecznej.

Celem spotkania jest promocja i upowszechnianie ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej  i jej otocznia w regionie. Uczestnicy mogą zdobyć  wiedzę z zakresu definiowania podmiotów ekonomii społecznej, ich finansowania oraz kwestii praktycznych związanych z tworzeniem przedsiębiorstw społecznych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy  w dniu 05.09.2012 r. do Sali Narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu na godzinę10.00.

Szczegółowy program spotkania:
Ekonomia Społeczna – akty prawne
a) regulacje krajowe,                                                                                                         – Ustawa o spółdzielniach socjalnych                                                                                          – Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie                                                                   – Ustawa o zatrudnieniu socjalnym                                                                                             – Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Ekonomia Społeczna- definicje, cele i rodzaje
1. Definicyjne ujęcie ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
2. Formy funkcjonowania podmiotów zaliczanych do sektora gospodarki społecznej,
– spółki prawa handlowego,                                                                                                    – spółdzielnie socjalne,                                                                                                      – centra integracji społecznej,                                                                                               – kluby integracji społecznej                                                                                                 – zakłady aktywności zawodowej                                                                                                – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych                                                                                          – zakłady pracy chronionej                                                                                                    – warsztaty terapii zajęciowej                                                                                                3. Diagnoza społeczna jako podstawa skutecznych działań.                                                                      4. Zasady tworzenia i funkcjonowania wybranych podmiotów ekonomii społecznej.
Ekonomia Społeczna- źródła zasobów i narzędzia finansowania podmiotów ekonomii społecznej
– Dotacje sektora publicznego                                                                                                 – Zwrotne finansowanie przez sektor prywatny                                                                                  – Dotacje europejskie (program Operacyjny Kapitał Ludzki)                                                                     – Pożyczki i dotacje na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej oraz założenie spółdzielni socjalnych                  – Środki z funduszu Pracy na wspieranie zatrudnienia                                                                          – Klauzule społeczne w polskim prawie zamówień publicznych
Dobre praktyki- przykłady
– Dobre praktyki z zakresu Ekonomii Społecznej                                                                                a) SS Opoka w Kluczach                                                                                                        b) Bytomska Spółdzielnia Socjalna                                                                                             c) CIS w  Chełmnie                                                                                                            d) ZAZ Wąbrzeźno
Ekonomia Społeczna – analiza sytuacji w gminach
Podsumowanie
– Panel dyskusyjny,                                                                                                           – Podsumowanie wypracowanych pomysłów dotyczących tworzenia lub wspierania podmiotów ekonomii społecznej na danym terenie

30-08-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook