REKLAMA
REKLAMA

AKTUALIZACJA: IV Bieg Sokoli – Niepodległościowy na Błoniach

SANOK. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku zaprasza na IV Bieg Sokoli – Niepodległościowego – dla dzieci szkół podstawowych  i gimnazjów oraz V Bieg Sokoli – Niepodległościowego” – dla dorosłych – bieg uliczny. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

20.10.2012 „IV Bieg Sokoli – Niepodległościowego” – dla dzieci szkół podstawowych  i gimnazjów – sanockie Błonia.

27.10.2012 – „V Bieg Sokoli – Niepodległościowego” – dla dorosłych – bieg uliczny.

Biegi dla dzieci i dorosłych musieliśmy w tym roku rozdzielić z powodu remontu dróg w Centrum Miasta.

Informacja do ewentualnych sponsorów
Każda instytucja, firma, towarzystwo, związek, radny, poseł lub dowolna osoba fizyczna  może się zgłosić do wręczenia swojego pucharu lub nagrody (wybranemu i uzgodnionemu przed biegiem), zdobywcy określonego miejsca w określonej grupie.

Zapraszamy!
Adres: sokol@sokolsanok.pl
Tel.: 503 319 517Regulamin „IV Biegu Sokolego – Niepodległościowego”

1. „IV Bieg Sokoli – Niepodległościowy” organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przez TG „Sokół” w Sanoku – tel. 503 319 517.

2. W biegu może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, posiadający:
– zgodę rodziców lub aktualne badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo w biegu długodystansowym,
– legitymację szkolną.

3. Cel Biegu:
– uczczenie 94. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, po 123 latach niewoli,
– kontynuacja realizacji hasła sokolego: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

4. Zasady finansowania:
– koszty uczestnictwa w biegu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie,
– koszty związane z organizacją zawodów pokrywa organizator.

5. Termin i miejsce – 20.10.2012 r. – sobota – sanockie Błonia.

6. Grupy wiekowe, dystans, czas startu:
I grupa – SP – dziewczęta – kl. III i IV – dystans: 500 m – start 11:00.
II grupa – SP – chłopcy – kl. III i IV – dystans: 500 m – start 11:15.
III grupa – SP – dziewczęta – kl. V i VI – dystans: 600 m – start 11:30.
IV grupa – SP – chłopcy – kl. V i VI – dystans: 800 m – start 11:45.
V grupa – Gimnazjum – dziewczęta – kl. I i III – dystans: 600 m – start 12:00.
VI grupa – Gimnazjum – chłopcy – kl. I i III – dystans: 1000 m – start 12:15.

7. Organizacja biegu:
– opieka medyczna,
– szatnia, umywalki.

8. Odpowiedzialni:
– za przebieg biegu odpowiada: mgr Ryszard Długosz tel. 681 834 969

9. Zgłoszenia kierować na adres: sokol@sokolsanok.pl

10. Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu startu w sekretariacie biegu.

11.  Przewidziano:
– medale za 1-3 miejsce, dyplomy za 1-6, nagrody za 1-6, upominki dla wszystkich.

12. Organizator zastrzega sobie zmiany Regulaminu.

13. Szczegółowe informacje na stronie: www.sokolsanok.pl

14. Doraźną pomoc medyczna:
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku — lekarz dyżurny – 13 46 56 202.
– Szpitalny Oddział Ratunkowy – Dyspozytornia 13 46 56 100  – Gabinet lekarski – 13 46 56 155
– na miejscu obecny będzie lekarz.

15. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku — oficer dyżurny 13 46 31 190, 13 46 589 01.

16. Komenda Powiatowa Policji w Sanoku tel. 13 46 57 310.

Zapraszamy Mieszkańców Sanoka i Rodziców o przyjście na „Wierchy” i  dopingowanie Zawodników.


Karta zgłoszenia ucznia do udziału w „IV Biegu Sokolim – Niepodległościowym” organizowanego przez TG „Sokół” w Sanoku

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………

2. Data urodzenia …………………………………………………

3. Klasa …………………………..………………………………

4. Nazwa szkoły ……………………………………………….

5. Nazwa klubu: ………………………………….…………………………..

6. Imię i nazwisko opiekuna szkolnego lub klubowego ………………

7. E-mail kontaktowy ………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………..…………………………………. w „IV Biegu Sokolim – Niepodległościowym”.

Jednocześnie oświadczam że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tego typu zawodach sportowych.

……………………….……………………

Czytelny podpis opiekuna osoby niepełnoletniej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora oraz na publiczne wykorzystanie zdjęć i nazwiska Uczestnika oraz Opiekuna w sprawozdaniu opublikowanym w mediach.

……………………………………………..

Podpis opiekuna osoby niepełnoletniej

……………………………………………

Miejscowość, data


Regulamin „V Biegu Sokolego – Niepodległościowego”

1. „V Bieg Sokoli – Niepodległościowy” organizowany jest dla dorosłych, przez TG „Sokół” w Sanoku – tel. 503 319 517.

2. Bieg główny, w którym może wziąć udział każdy obywatel RP, który:
– w dniu 27.08.2012 r. ukończył 18 rok życia,
– podpisał oświadczenie o stanie swojego zdrowia lub przedstawił aktualne badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo w biegu długodystansowym,
– wpłacił wpisowe 10 zł  (uczniowie są zwolnieni).

3. Cel Biegu:
– uczczenie 94. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, po 123 latach niewoli,
– kontynuacja realizacji hasła sokolego: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

4. Zasady finansowania:
– koszty uczestnictwa w biegu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie,
– koszty związane z organizacją zawodów pokrywa organizator.

5. Termin i miejsce – 27.10.2012 r. – sobota – Sanok ul. Mickiewicza.

6. Grupy wiekowe, dystans, czas startu, trasa biegu:
Bieg główny dla dorosłych  (K + M) – dystans: 5 000 m  + bieg specjalny – dla początkujących (K + M) – dystans 2 500 m – start wspólny ~1300

Trasa: „Plac Harcerski” – Mickiewicza – Piłsudskiego – 3 Maja – Rynek – Zamkowa – Żwirki i Wigury – 2 Pułku Strzelców Podhalańskich – Szopena – Mickiewicza – „Plac Harcerski”  – 2 okrążenia dla biegu głównego i 1 okrążenie dla biegu specjalnego.

7. Organizacja biegu:
– pobranie przez zawodnika numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
– ręczny pomiar czasu, a kolejność ustalą sędziowie,
– na mecie biegu ciepłe napoje i poczęstunek,
– opieka lekarska,
– szatnia, umywalki.

8. Odpowiedzialni za przebieg biegu: mgr Damian Dziewiński.

Zabezpieczenie bezpośrednie stanowią osoby według załączonej listy.

9. Zgłoszenia kierować na adres: sokol@sokolsanok.pl

10. Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu startu w sekretariacie biegu.

11. Przewidziano: puchary, medale, dyplomy, nagrody.

12. Organizator zastrzega sobie zmiany Regulaminu.

13. Szczegółowe informacje na stronie: www.sokolsanok.pl

14. Doraźną pomoc medyczna:
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku — lekarz dyżurny 13 46 56 202.
– Szpitalny Oddział Ratunkowy – Dyspozytornia 13 46 56 100 – Gabinet lekarski – 13 46 56 155
– na miejscu startu-mety obecny będzie lekarz

15.  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku — oficer dyżurny 13 46 31 190, 13 46 589 01.

16.  Ochronę imprezy będzie wspierać Komenda Powiatowa Policji w Sanoku tel. 13 46 57 310.


Karta zgłoszenia do udziału dorosłych w „V Biegu Sokolim – Niepodległościowym” organizowanego przez TG „Sokół” w Sanoku

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

1. Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………..

2. Data urodzenia……………………………………………………

3. Adres …………………………..…………………………………..

4. Email …………………………………………… tel………………..

5.Klub ……………………………………………………………..…

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem, startuję na własną odpowiedzialność, a stan mojego zdrowia pozwala na udział w „IV Biegu Sokolim – Niepodległościowym”.

……………………….………………………………

Podpis osoby pełnoletniej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne wykorzystanie zdjęć i nazwiska Uczestnika w sprawozdaniu opublikowanym w mediach.

………………………………………..

Podpis osoby pełnoletniej

……………………………………………

Miejscowość, data


Puchary, medale, dyplomy, plakietki, nagrody pieniężne – bieg główny.

Bieg główny
M – 3 puchary + 3 medale + 5 dyplomów + 5 nagród pieniężnych (1 – 350 zł, 2 – 250 zł, 3 – 200 zł, 4 – 150 zł, 5 – 100 zł)
K– 3 puchary + 3 medale + 5 dyplomów + 3 nagrody pieniężne (1 – 350 zł, 2 – 250 zł, 3 – 200 zł)
– dla najstarszego – 1 puchar + 1 medal + 1 dyplom
– dla najmłodszego – 1 puchar + 1 medal + 1 dyplom

Bieg specjalny
3 puchary + 3 medale + 3 dyplomy

Grupy wiekowe
K1 – do 35 – 1 puchar + 3 medale + 3 dyplomy
K2 – 36 i wyżej – 1 puchar + 3 medale + 3 dyplomy
M1 – 1993 i młodsi – 1 puchar + 3 medale + 3 dyplomy
M2 – 20 – 39 – 1 puchar + 3 medale + 3 dyplomy
M3 – 40 – 55 – 1 puchar + 3 medale + 3 dyplomy
M4 – 56 i więcej – 1 puchar + 3 medale + 3 dyplomy

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

17-10-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)