REKLAMA
REKLAMA

Jutro sesja budżetowa w powiecie

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Rada Powiatu w Sanoku zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2012r. o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się 32. Sesja Rady Powiatu w Sanoku. Będzie to sesja podczas której radni będą debatować na temat przyszłorocznego budżetu. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (kwota 10.306 zł).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia Oddziału Neurologii i Laryngologii.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zarszyn zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne  zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Zarszyn.

9. Debata nad uchwałą budżetową:
a/ odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Starostę lub osobę przez niego wyznaczoną,
b/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c/ odczytanie opinii Komisji  stałych,
d/ przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych, które może być:
• negatywne lub,
• przychylające się do wniosków w całości lub poszczególnych punktach;
e/ odczytanie propozycji wniosków zgłaszanych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
f) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu do projektu uchwały,
g) dyskusja nad projektem budżetu,
h) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu,
i) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Powiatu nie uwzględnionych przez Zarząd Powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłaszanych wniosków.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2013 – 2028.

11. Podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok.

12. Interpelacje i zapytania Radnych.

13. Wnioski i oświadczenia.

14. Zamknięcie obrad sesji.

27-12-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)