REKLAMA
REKLAMA

Kolejna edycja prac społecznie użytecznych w Sanoku

SANOK. Już po raz piąty Miasto Sanok (poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy organizuje prace społecznie użyteczne. Od 7 marca 2012 r. prace podjęło 22 osoby bezrobotne z Sanoka, bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Ilość oferowanych miejsc pracy zwiększa się z roku na rok, mniej więcej o 2 osoby.


Prace społecznie użyteczne są instrumentem aktywizacji społeczno – zawodowej i stanowią istotny element aktywnych form pomocy na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Stosowana jest także zasada, że niepodjęcie pracy na rzecz gminy wiąże się z odmową przyznawania świadczeń.

Podmiotami, w których organizowane są prace społecznie użyteczne są: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Sanoku (Dom Bezdomnego Inwalidy, Jadłodajnia), Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sanoku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, a od tego roku Katolickie Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Sanoku.

W Domu Bezdomnego Inwalidy osoby bezrobotne opiekują się osobami niepełnosprawnymi, pomagają w kuchni, zajmują się ogrodem, wykonują prace porządkowe i remontowe. W Jadłodajni im. Św. Brata Alberta kobiety pomagają w przygotowywaniu posiłków, wydawaniu ich, zmywają naczynia itp. W PKPS pracuje jedna osoba, która pomaga w rozładowywaniu i wydawaniu żywności, prowadzeniu ewidencji darów znajdujących się w magazynie. W KTSK, a dokładnie w Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci, osoba w ramach projektu, zajmuje się pracami porządkowymi. Natomiast w MOPS wykonywane są dwa rodzaje prac, tj.: pomoc w pracach administracyjno biurowych i prace remontowo – porządkowe.

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status bezrobotnego, jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem wypadkowym. Pracować można w wymiarze do 10 godzin tygodniowo, obecnie z wynagrodzeniem 7,30 zł za godzinę. Przychody te są wolne od podatku. Zaplanowano, że łączna kwota świadczeń przeznaczonych na wypłaty na rok 2012 wyniesie blisko 58.000,00 zł, z czego refundacja z Funduszu Pracy stanowić będzie 60%, pozostała kwota to środki własne Miasta.

Opracowała: Ewa Sieradzka

16-03-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)