REKLAMA
TREND HOMES
REKLAMA

KOMUNIKAT SANEPIDU: Woda może być używana bez ograniczeń

W nawiązaniu do decyzji z dnia 5 marca 2012 r. stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Sanok-Zasław oraz w związku z decyzją z dnia 30 marca 2012 r. stwierdzającą przydatność wody do spożycia

, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z w/w wodociągu

stwierdza, że w badanych próbkach wody

– nie stwierdzono przekroczenia zawartości wolnego chloru
– nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych
– nie stwierdzono przekroczeń parametrów fizykochemicznych

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. Nr 61, poz. 417, z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku STWIERDZA PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA.

W związku z powyższym, woda z wodociągu Sanok – Zasław może być używana bez ograniczeń.

Powyższe informacje dotyczą wszystkich użytkowników wody z wodociągu Sanok – Zasław.

Komunikat wydany na podstawie:
art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z póź. zm.)
art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)
oraz przepisów Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycie przez ludzi

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Sanoku
lek.med. Stanisław Kwolek

30-03-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.