REKLAMA

Odkryj swoje powołanie – utwórz rodzinę zastępczą

SANOK. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku potrzebuje osób gotowych podjąć się pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Zostań rodzicem zastępczym – każde dziecko potrzebuje domu.

Co roku w powiecie sanockim zdarzają się sytuacje, że dzieci z ważnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnych rodzinach. Potrzebne są dla nich rodziny zastępcze. W rodzinie zastępczej dzieci mają możliwość nauczenia się funkcjonowania w zdrowych relacjach, mają swoje miejsce na ziemi, dorośleją w bezpiecznych i przyjaznych warunkach. Poszukujemy rodzin zastępczych niespokrewnionych.

Kto może zostać rodzicem zastępczym?
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

1) Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
2) Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona
3) Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego
4 ) Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
5) Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
6) Przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
7) Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) Rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego
b) Właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
c) Wypoczynku i organizacji czasu wolnego
d) Odbyły stosowne szkolenia przygotowujące do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej niespokrewnionej kierowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku celem odbycia stosownego szkolenia. Kandydaci uczestniczący w szkoleniu uzyskują zaświadczenie kwalifikacyjne.

Koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
Koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niespokrewnionej pokrywane są ze środków budżetu państwa.

Jeśli chcesz zaopiekować się osamotnionym dzieckiem – przyjdź do nas!

Bezpłatne szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych zostaną przeprowadzone na terenie miasta Sanoka, w okresie od miesiąca września do miesiąca grudnia 2012 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku przy ul. Jezierskiego 21 i pod numerem tel. /13/ 46-46-570 lub /13/ 46-43-593.

07-09-2012
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.