REKLAMA
REKLAMA

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o.

Adres: 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29, tel. 13 46 311 29, 13 46 419 07,

tel./fax 13 46 301 23

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony

na zadanie pn.:

„Dostosowanie budynku Hotelu Górskiego PTTK w Ustrzykach Górnych do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”, zgodnie z ekspertyzą techniczną w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego.

Termin składania ofert – do dnia 11.01.2013r. do godziny 13:00

w sekretariacie Zamawiającego – 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu i warunków jego przeprowadzenia

można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku

przy ul. Mickiewicza 29, w dziale Inwestycji  – pokój nr 10,  w godz. 9:00 do 15:00,

tel. 13 46 41 907, 13 46 311 29,  tel/fax 13 46 301 23.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna będzie

w siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych

www.bieszczadypttk.pl i www.pttk.pl.

28-12-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook