REKLAMA

OGŁOSZENIE: Przetarg na działki w Gminie Zagórz

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej własność Gminy Zagórz.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 września 2012r. o godz. 9:00 siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu – przedmiotem przetargu jest:
– Nieruchomość, objęta KS1S/00065168/8, oznaczona numerem działki 57 o pow. 0,4944 ha, położona w Zagórzu obręb Zasław. Działka gruntowa niezabudowana, posiada kształt wielokąta przypominającego trójkąt. Ukształtowanie działki płaskie. Działka położona na terenach wykorzystywanych rolniczo i rekreacyjnie, z racji swojego położenia w pobliżu ujścia rzeki Osławy do Sanu. Działka obciążona jest służebnością przejścia i przejazdu.

cena wywoławcza 30 000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych )

wadium 3 000,00 zł

– Nieruchomość, objęta KS1S/00042785/2, oznaczona numerem działki 375 o pow. 0,3055 ha, położona w miejscowości Tarnawa Dolna. Działka gruntu niezabudowana, posiada kształt wieloboku zbliżonym do trapezu. Od strony południowej przylega do gruntów wód płynących (rzeka Osława). Najbliższe sąsiedztwo od strony północnej to grunty kolejowe. Ukształtowanie terenu płaskie z lekkim spadkiem w kierunku rzeki.

cena wywoławcza 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych )

wadium 1 000,00 zł

– Nieruchomość, objęta KS1S/00042785/2, oznaczona numerem działki 95/2 o pow. 0,0816 ha, położona w miejscowości Tarnawa Dolna. Działka gruntu niezabudowana , posiada kształt wąskiego prostokąta. Najbliższe sąsiedztwo to działki niezabudowane rolne, od strony północnej oraz działki zabudowane od strony południowej

cena wywoławcza 16 000,00 zł ( słownie: szesnaście tysięcy złotych )

wadium 1 600,00 zł

– Nieruchomość, objęta KS1S/00077399/3, oznaczona numerem działki 2125 o pow. 0,1223 ha, położona w miejscowości Poraż. Działka gruntu niezabudowana, posiada kształt wieloboku zbliżonym do trójką. Działka od strony południowej przylega do gruntów wód płynących- potoku. Najbliższe sąsiedztwo od strony północnej to droga powiatowa, od strony południowej działka zbudowana.

cena wywoławcza 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych )

wadium 300,00 zł

Wniesienie wadium w terminie do dnia 7 września 2012 r

Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu: www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.


OGŁOSZENIE PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze sprzedażą prawa własności położonego na niej budynku stanowiącego własność Gminy Zagórz

Przetarg odbędzie się w dniu 13 września 2012r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu – przedmiotem przetargu jest:

-Nieruchomość, objęta KS1S/00066220/8, oznaczona numerem działki 270 o pow. 0,1945 ha, położona w miejscowości Mokre. Działka zabudowana budynkiem wolnostojącym murowanym, zadrzewiona. Kształt działki trapezowy, ukształtowanie płaskie. Grunt uzbrojony w energię elektryczną. Na działce znajdują się elementy betonowe po dawnych urządzeniach szybu wydobywczego ropy naftowej.

Działka zabudowana jest budynkiem o powierzchni użytkowej 8,90 m2, wolnostojącym, murowanym, wykonanym w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony

cena wywoławcza 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ) brutto

wadium 1 000,00 zł

Wniesienie wadium w terminie do dnia 7 września 2012 r

Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

29-08-2012
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.