REKLAMA
REKLAMA

Ogłoszenie przetargu

GMINA ZAGÓRZ. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  stanowiącej własność Gminy Zagórz.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2012r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:

-Nieruchomość, objęta KS1S/000568005/0, oznaczona numerem działki 215 o pow. 0,2925 ha, położona w miejscowości Zagórz obręb Zasław. Działka zabudowana budynkiem wolnostojącym o funkcji usługowej jest zadrzewiona pojedynczymi drzewami i krzewami. Na działce wybudowana nieczynna aktualnie studnia kopana oraz piwnica w formie stebnika. Do opisywanej nieruchomości przylega bezpośrednio droga o nawierzchni asfaltowej stanowiąca również dojazd do nieruchomości. Najbliższe otoczenie stanowią budynki mieszkalne wolnostojące. Kształt działki nieregularny w formie wydłużonego trapezu. Działka uzbrojona w instalacje wodociągową ze studni, kanalizacyjna od szamba, elektryczną, gazową. Działka ogrodzona.
Budynek wybudowany około 1923 r. , wolnostojący, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony.

Powierzchnia użytkowa budynku: 126,60 m2, powierzchnia piwnicy 2,90 m2
cena wywoławcza 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)
wadium 8 000,00 zł
wysokość min. postąpienia 780,00 zł
Wniesienie wadium w terminie do dnia 1 października 2012 r.
Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca nieruchomości przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Dla terenu na którym znajdują się nieruchomości, gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania  i warunki zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Uzyskana w przetargu cena płatna jest przed podpisaniem umowy.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po jego zakończeniu.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.
Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

18-09-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)