REKLAMA
REKLAMA

OGŁOSZENIE PRZETARGU: Działka z budynkiem w miejscowości Mokre

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze sprzedażą prawa własności położonego na niej

budynku stanowiącego własność Gminy Zagórz

Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2012r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:

-Nieruchomość, objęta KS1S/00066220/8, oznaczona numerem działki 270 o pow. 0,1945 ha, położona w miejscowości Mokre. Działka zabudowana budynkiem wolnostojącym murowanym, zadrzewiona. Kształt działki trapezowy, ukształtowanie płaskie. Grunt uzbrojony w energię elektryczną. Na działce znajdują się elementy betonowe po dawnych urządzeniach szybu wydobywczego ropy naftowej.
Działka zabudowana jest budynkiem o powierzchni użytkowej 8,90 m2, wolnostojącym, murowanym, wykonanym w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony

cena wywoławcza 60 000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych ) brutto
wadium 12 000,00 zł

Wniesienie wadium w terminie do dnia 30 listopada 2012 r

Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

14-11-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)