REKLAMA
REKLAMA

Przykład dobrych praktyk w Sanoku

SANOK. Właściciele działek w dzielnicy Olchowce podarowali miastu ulicę Kolorową. Została ona wydzielona w 2000 roku, zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „OLCHOWCE 147”, z części ich działek.


Formalności zostały dopełnione w sierpniu. Dwanaście lat temu dziesięciometrowej szerokości pas drogowy został wydzielony z gruntów osób prywatnych. Odcinek drogi o długości 260 metrów był własnością 13 osób. Właściciele na początku bieżącego roku złożyli wniosek do Rady Miasta Sanoka z prośbą o nadanie wydzielonej drodze nazwy, a także o nieodpłatne przekazanie jej na rzecz miasta.

Biegnąca od ul. Malowniczej w kierunku północnym ulica zyskała nazwę Kolorowa. Kilka dni temu właściciele i współwłaściciele, niektórzy mieszkający w Polsce, inni za granicą, stawili się gremialnie u notariusza, aby podpisać akt darowizny ulicy Kolorowej, mieszczącej się na działce o powierzchni 0,3869, o wartości prawie 140 tys. zł.

Jest to pierwszy przypadek w Sanoku, podarowania całej ulicy miastu. Pieniądze zaoszczędzone na wykupie będziemy mogli zainwestować w budowę infrastruktury ulicy Kolorowej i umożliwić tym samym wykorzystanie działek znajdujących się przy niej, na potrzeby bytowe mieszkańców. Chciałbym, aby postawa właścicieli działek przy ul. Kolorowej zachęciła również innych sanoczan do darowania miastu gruntów służących infrastrukturze technicznej. Na pewno przyśpieszy to zagospodarowanie techniczne działek, a także zdejmie z obywateli obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej po przyłączeniu do sieci infrastruktury miejskiej – mówi Ziemowit Borowczak, zastępca Burmistrza Miasta Sanoka.

W przyszłym roku miasto planuje wykonać tu kanalizację sanitarną obejmującą istniejące domy, która będzie rozbudowywana sukcesywnie w miarę powstawania nowych budynków.

źródło: Urząd Miasta w Sanoku

16-08-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)