REKLAMA
REKLAMA
Guardia

DZISIAJ: Radni miejscy wracają do pracy

SANOK. Po wakacyjnej przerwie do pracy wracają radni miejscy. W programie sesji m.in. punkty dotyczące reorganizacji Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, a także wzniesienia pomnika św. Michała Archanioła – Patrona Miasta. Zobacz pełny porządek obrad.

XXIX Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji
04.09.2012r. /wtorek/ o godz. 9:00
Sala Herbowa Urzędu Miasta w Sanoku

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na przeprowadzenie konkursu architektoniczno –urbanistycznego na wykonanie koncepcji i opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej Parku Wodnego w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.” Przebudowa dróg – ul. Wyspiańskiego, ul. Witkiewicza i ul. Korczaka w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Dworcowej, oznaczona w ewidencji  gruntów jako działka nr 1384/2 o pow. 0,0966 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Sanoka Nr IX/72/2011 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia ogólnych zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku obr. Dąbrówka w rejonie ulicy Kruczej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku obr. Posada w rejonie ul. Rzemieślniczej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „KRUCZA –I” terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka m. Sanoka o nazwie „Okulickiego – III”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na reorganizację Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku,  z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem uchwały  w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej niektórych dróg na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta wzniesienia pomnika św. Michała Archanioła – Patrona Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

25. Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Sanoka.

26. Interpelacje.

27. Wolne wnioski i zapytania.

28. Zamknięcie obrad sesji.

04-09-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)