REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Radni miejscy wracają do pracy

SANOK. Po wakacyjnej przerwie do pracy wracają radni miejscy. W programie sesji m.in. punkty dotyczące reorganizacji Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, a także wzniesienia pomnika św. Michała Archanioła – Patrona Miasta. Zobacz pełny porządek obrad.

XXIX Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji
04.09.2012r. /wtorek/ o godz. 9:00
Sala Herbowa Urzędu Miasta w Sanoku

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na przeprowadzenie konkursu architektoniczno –urbanistycznego na wykonanie koncepcji i opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej Parku Wodnego w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn.” Przebudowa dróg – ul. Wyspiańskiego, ul. Witkiewicza i ul. Korczaka w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Dworcowej, oznaczona w ewidencji  gruntów jako działka nr 1384/2 o pow. 0,0966 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Sanoka Nr IX/72/2011 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia ogólnych zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku obr. Dąbrówka w rejonie ulicy Kruczej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku obr. Posada w rejonie ul. Rzemieślniczej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „KRUCZA –I” terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka m. Sanoka o nazwie „Okulickiego – III”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na reorganizację Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku,  z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem uchwały  w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej niektórych dróg na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta wzniesienia pomnika św. Michała Archanioła – Patrona Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

25. Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Sanoka.

26. Interpelacje.

27. Wolne wnioski i zapytania.

28. Zamknięcie obrad sesji.

04-09-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)