REKLAMA
REKLAMA

Radni powiatu wracają do pracy

POWIAT SANOCKI. Rada Powiatu w Sanoku zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2012r. o godz. 15.30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasta Sanoka zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym  przystanki  komunikacyjne zlokalizowane  w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Sanoka.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Powiatu Sanockiego na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie (nieruchomość położona w Sanoku obręb Posada).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (zwrot dochodów do szkół za II kwartał).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok  (kwota 9 065 zł).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/221/2012 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Adamieckiego w Sanoku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Lipińskiego i M. Beksińskiego w Sanoku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr  5  im. I. Łukasiewicza w  Sanoku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Nr 5 im. I. Łukasiewicza w Sanoku.

17. Podjęcie uchwały  w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Adamieckiego w Sanoku.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Wnioski i oświadczenia.

20. Zamknięcie obrad sesji.

23-08-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)