REKLAMA
REKLAMA

OBRADY ZAKOŃCZONE – DZISIAJ: Sesja budżetowa w Sanoku TRANSMISJA NA ŻYWO

SANOK. W najbliższy wtorek, tj. 31 stycznia 2012 r., o godz. 9.00, w Urzędzie Miasta w Sanoku odbędzie się XX Sesja Rady Miasta Sanoka V kadencji – sesja budżetowa.


TRANSMISJA NA ŻYWO

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Debata nad projektem budżetu Miasta Sanoka na 2012 r.
a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu budżetu na 2012r,
c. przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej do projektu  budżetu  na 2012r ,
d. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej i Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Rzeszowie,
e. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
6. Zamknięcie obrad sesji.

31-01-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)