REKLAMA
REKLAMA

OBRADY ZAKOŃCZONE Dzisiaj Sesja Rady Miasta TRANSMISJA NA ŻYWO (AUDIO)

SANOK. We wtorek (24 kwietnia) o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka, odbędzie się XXIII Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji.

TRANSMISJA NA ŻYWO

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Powołanie sekretarza sesji.
3.    Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4.    Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5.    Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
7.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na kredyt długoterminowy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sanoka poprzez budowę geograficznego systemu informacji przestrzennej”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozwój przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3321 o pow. 0.1045 ha położona w Sanoku przy ul. Zielnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2247  o pow. 5.6056 ha położona w Sanoku przy ul. Stróżowskiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego spółki Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 -2013 tytuł projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok” , z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17.    Interpelacje.
18.    Wolne wnioski i zapytania.
19.    Zamknięcie obrad sesji.

24-04-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)