REKLAMA
REKLAMA

OBRADY ZAKOŃCZONE Dzisiaj Sesja Rady Miasta TRANSMISJA NA ŻYWO (AUDIO)

SANOK. We wtorek (24 kwietnia) o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka, odbędzie się XXIII Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji.

TRANSMISJA NA ŻYWO

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Powołanie sekretarza sesji.
3.    Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4.    Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5.    Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6.    Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
7.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na kredyt długoterminowy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sanoka poprzez budowę geograficznego systemu informacji przestrzennej”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Rozwój przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3321 o pow. 0.1045 ha położona w Sanoku przy ul. Zielnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2247  o pow. 5.6056 ha położona w Sanoku przy ul. Stróżowskiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego spółki Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 -2013 tytuł projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok” , z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17.    Interpelacje.
18.    Wolne wnioski i zapytania.
19.    Zamknięcie obrad sesji.

24-04-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)