REKLAMA

Szkoła wolna od żywności śmieciowej – PSL składa ustawę (VIDEO)

PSL złożyło projekt ustawy nowelizujący ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zmiana prawa ma polegać na wprowadzeniu ograniczenia w sprzedaży niektórych produktów żywnościowych zawierających szkodliwe dla zdrowia i rozwoju dzieci substancje.

Planowana regulacja polega na zakazie sprzedaży oraz podawania na stołówkach określonych produktów na terenach przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. PSL proponuje, aby zakaz dotyczył przedszkoli , szkół podstawowych i gimnazjalnych wszelkiego typu (państwowych, społecznych i prywatnych). Zakaz ma dotyczyć wszelkiego rodzaju sklepów zlokalizowanych na terenie szkół, a także sprzedaży takich produktów w automatach znajdujących się na terenie szkoły.

Doświadczenia innych państw
Podobne regulacje są wprowadzane w innych krajach. Zakaz sprzedaży niektórych produktów w szkołach obowiązuje w Kanadzie, na Łotwie, we Francji oraz w Anglii. Dodatkowo we Francji, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Kanadzie wprowadzono zakazy reklamy niektórych produktów żywnościowych oraz napojów (tych które zostają zakazane do sprzedaży w szkołach) skierowanych do dzieci. Podobne regulacje wprowadzono ostatnio w Nowym Jorku.

Dane statystyczne
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia aż 29 proc. polskich 11-latków ma nadwagę. Spośród przebadanych 39 krajów Polska znalazła się na miejscu siódmym od końca. Według raportu NIK z listopada 2011 roku dzieci w Polsce sklasyfikowano pod względem skali występowania nadwagi lub otyłości na 10 miejscu na 22 oceniane kraje europejskie (18% dzieci z nadwagą lub otyłością). Jest to tym bardziej niepokojące, że odsetek dzieci i nastolatków z nadwagą i otyłością w Polsce w ostatnich latach stale się powiększa. Dlatego uzasadnione i konieczne są działania profilaktyczne.

Sankcje
Proponujemy aby regulacja miała charakter bardziej profilaktyczno-edukacyjny niż karny. Dlatego proponujemy nie wprowadzać nazbyt restrykcyjnych przepisów penalizujących sprawę. Skuteczność planowanego zakazu handlu niektórymi produktami wymaga jednak określenia sankcji za nieprzestrzeganie tego zakazu. Podstawową sankcją powinien być zakaz działalności na terenie
szkoły dla „podmiotu” naruszającego obowiązujące ograniczenia w sprzedaży na terenie szkół określonych produktów. Proponujemy, aby dyrektor szkoły miał prawo (ewentualnie nawet obowiązek) rozwiązania w trybie natychmiastowym bez żadnego okresu wypowiedzenia oraz bez konieczności zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania umowę z podmiotem prowadzącym na terenie szkoły sklep naruszający zakaz. Organem odpowiedzialnym za kontrolę przestrzegania zakazu byłaby przede wszystkim Państwowa Inspekcja Sanitarna, która już obecnie jest powołana m.in. do sprawowania nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia.

Bartosz Romowicz

04-10-2012
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.