REKLAMA
REKLAMA

W czwartek Sesja Rady Miasta

SANOK. 31 maja, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Sanoka odbędzie się XXIV Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 913/2 o pow. 0,0730 ha  położona przy ul. Stawiska w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Powiatu Sanockiego na własność Gminy Miasta Sanoka nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 232/2, 245/27, 245/49, 245/51, 245/53, 245/54 o łącznej pow. 0,2102 ha przy ul. Jana Pawła II w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości  oznaczonych jako działki nr 588/14 o pow. 0,0117 ha oraz nr 588/21  o pow. 0,0132 ha położone przy ul. Okołowiczówka w Sanoku stanowiące własność Gminy Miasta Sanoka na działkę nr 598/2 o pow. 0,0240 ha położoną przy ul. Okołowiczówka w Sanoku, której współwłaścicielami są Wacław Grzebień, Jolanta Wiśniewska i Beata Wróbel, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 640/8 o pow. 0,0192 ha położona w Sanoku obr. Dąbrówka stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, na działkę nr 640/10 o pow. 0,0234 ha położona w Sanoku obr. Dąbrówka, której właścicielami są Bożena i Tomasz Sarama, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ulicy Szczudliki w dzielnicy Dąbrówka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu SPGK Sp. z o.o. w Sanoku na lata 2012 – 2014, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ”KULTURA I SZTUKA” w rok 2011, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Informacja dot. oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasta Sanoka za rok 2011.

16. Interpelacje.

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie obrad sesji.

28-05-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)