REKLAMA
REKLAMA

W czwartek Sesja Rady Miasta

SANOK. 31 maja, o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Sanoka odbędzie się XXIV Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 913/2 o pow. 0,0730 ha  położona przy ul. Stawiska w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Powiatu Sanockiego na własność Gminy Miasta Sanoka nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 232/2, 245/27, 245/49, 245/51, 245/53, 245/54 o łącznej pow. 0,2102 ha przy ul. Jana Pawła II w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości  oznaczonych jako działki nr 588/14 o pow. 0,0117 ha oraz nr 588/21  o pow. 0,0132 ha położone przy ul. Okołowiczówka w Sanoku stanowiące własność Gminy Miasta Sanoka na działkę nr 598/2 o pow. 0,0240 ha położoną przy ul. Okołowiczówka w Sanoku, której współwłaścicielami są Wacław Grzebień, Jolanta Wiśniewska i Beata Wróbel, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 640/8 o pow. 0,0192 ha położona w Sanoku obr. Dąbrówka stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, na działkę nr 640/10 o pow. 0,0234 ha położona w Sanoku obr. Dąbrówka, której właścicielami są Bożena i Tomasz Sarama, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ulicy Szczudliki w dzielnicy Dąbrówka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu SPGK Sp. z o.o. w Sanoku na lata 2012 – 2014, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ”KULTURA I SZTUKA” w rok 2011, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Informacja dot. oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasta Sanoka za rok 2011.

16. Interpelacje.

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie obrad sesji.

28-05-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)