REKLAMA
VIVO sc

W czwartek Sesja Rady Miasta

SANOK. XXX Sesja Rady Miasta Sanoka, odbędzie się w dniu 4 października br. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Herbowej  Urzędu Miasta w Sanoku. Zobacz porządek obrad.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Sanoka położone w Sanoku przy ul. Wolnej, oznaczone w ewidencji  gruntów jako działki nr 2165/1, 2165/2, 2165/3 o łącznej pow. 0,0903 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Turystycznej, oznaczonej w ewidencji  gruntów jako działka nr 443/27 o pow. 0,2264 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Piłsudskiego 8A, oznaczonej w ewidencji  gruntów jako działka nr 579/8 o pow. 0,2071 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji  gruntów jako działka nr 2494 o pow. 0,0601ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Zatorze miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych PiS w sprawie nadania nazwy placowi w dzielnicy Śródmieście miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce m. Sanoka o nazwie „Kosynierów –II”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie podziału miasta Sanoka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie budowy pomnika św. Michała Archanioła – Patrona Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutów jednostek pomocniczych Miasta Sanoka.

21. Interpelacje.

22. Wolne wnioski i zapytania.

23. Zamknięcie obrad sesji.

04-10-2012
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.