REKLAMA
REKLAMA

W czwartek Sesja Rady Miasta

SANOK. XXX Sesja Rady Miasta Sanoka, odbędzie się w dniu 4 października br. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Herbowej  Urzędu Miasta w Sanoku. Zobacz porządek obrad.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Sanoka położone w Sanoku przy ul. Wolnej, oznaczone w ewidencji  gruntów jako działki nr 2165/1, 2165/2, 2165/3 o łącznej pow. 0,0903 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Turystycznej, oznaczonej w ewidencji  gruntów jako działka nr 443/27 o pow. 0,2264 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Piłsudskiego 8A, oznaczonej w ewidencji  gruntów jako działka nr 579/8 o pow. 0,2071 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji  gruntów jako działka nr 2494 o pow. 0,0601ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Zatorze miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych PiS w sprawie nadania nazwy placowi w dzielnicy Śródmieście miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce m. Sanoka o nazwie „Kosynierów –II”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie podziału miasta Sanoka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie budowy pomnika św. Michała Archanioła – Patrona Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Podjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutów jednostek pomocniczych Miasta Sanoka.

21. Interpelacje.

22. Wolne wnioski i zapytania.

23. Zamknięcie obrad sesji.

04-10-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)