REKLAMA
REKLAMA

OBRADY ZAKOŃCZONE Dzisiaj Sesja Rady Miasta TRANSMISJA NA ŻYWO

SANOK. Dzisiaj (29 bm.) w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się XXII Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji. Początek o godz. 9.00. Publikujemy porządek obrad.

TRANSMISJA NA ŻYWO


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2011, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka na rzecz Województwa Podkarpackiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 771/2 o pow. 0.2638 ha , z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasta Sanoka nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działki nr 714/13, 714/15, 715/1, 715/4, 718/3, 719/3, 721/3, 722/3, 739/7 o łącznej pow. 0,3467 ha objęte księgą wieczystą Nr KS1S/00060179/3 oraz działki nr 773/6, 773/7 o łącznej pow. 0,0511 ha objęte księgą wieczystą Nr KS1S/00037552/2 z przeznaczeniem na drogę gminną – ulicę Biała Góra, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na własność Gminy Miasta Sanoka nieruchomości stanowiącej współwłasność Danuty i Wiesława Bryndza w 8/32 części, Marii i Zdzisława Bryndza w 4/32 części, Krystyny i Leszka Jasińskiego w 3/32 części, Pawła Rydzek w 14/32 części, Gabrieli i Tomasz Wąsowicz w 3/32 części oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka obr. Olchowce jako działka nr 399/10 o pow. 0,2040ha, nieruchomości stanowiącej własność Anny i Ryszarda Mołczan oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka obr. Olchowce jako działka nr 406/11 o pow. 0,910 ha, nieruchomości stanowiącej własność Marii i Mieczysława Malec oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka obr. Olchowce jako działka nr 407/7 o pow. 0,0919 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu przysługującego Gminie Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 2200/2 o pow. 0,1348 ha położonej w Sanoku obr. Posada przy ul. Lipińskiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Jagiellońskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1524/3 o pow. 0.1034 ha, nr 1524/5 o pow. 0.0124 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Regulaminu targowiska „Zielony Rynek” przy ul. Lipińskiego w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Artura Ślesika WEB-NET ul. Leśna 4/94 05-120 Legionowo, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Interpelacje.

20. Wolne wnioski i zapytania.

21. Zamknięcie obrad sesji.

29-03-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)