REKLAMA
REKLAMA

Jutro Sesja Rady Powiatu

POWIAT SANOCKI. Rada Powiatu w Sanoku zawiadamia, że w dniu 12 lipca  2012r. o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.  Przyjęcie Sprawozdań z realizacji zadań w roku 2011:
a) Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku za 2011 rok;
b) Komendy Powiatowej Policji w Sanoku w 2011 roku;
c) Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku w 2011 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Sanockiego do realizacji projektu w ramach Działania 1.2. Priorytetu I POKL.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (96.660 zł PCPR w Sanoku).

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego”.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (2.736.933 zł, termomodernizacja szkół).

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2012-2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (150.000 zł klimatyzacja).

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (50.000 zł.)

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (40.000 zł KP PSP).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (29.000 zł).

16.  Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim na lata 2012 – 2014”.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Powiatu Sanockiego hipoteką.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/259/2012 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2012 – 2023.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (404 000 zł )

20. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Sanockim”.

21. Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr XX/229/2012 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 16 marca 2012 roku  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok.

22. Interpelacje i zapytania radnych.

23. Wnioski i oświadczenia.

24. Zamknięcie obrad sesji.

11-07-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)