REKLAMA
REKLAMA

Dziś Sesja Rady Powiatu

RADA POWIATU W SANOKU zawiadamia że w dniu 16 marca 2012r. o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XX Sesja RADY POWIATU w SANOKU. Publikujemy porządek obrad.


1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok ( kwota 30.000 zł ).
8.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na dokonanie darowizny nieruchomości Powiatu Sanockiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu Powiatu Sanockiego.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (kwota 180.810 zł).
12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (kwota 5.300 zł).
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (kwota 100.000 zł).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (kwota 8.000 zł).
16. Złożenie informacji Radzie Powiatu w Sanoku o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie obrad sesji.

15-03-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)