REKLAMA
REKLAMA

OBRADY ZAKOŃCZONE Dzisiaj Sesja Rady Powiatu TRANSMISJA NA ŻYWO (AUDIO)

POWIAT SANOCKI. W najbliższy piątek 13 kwietnia 2012r. o godz. 14:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XXI Sesja Rady powiatu w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

TRANSMISJA NA ŻYWO

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/213/2012 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 r. ( kwota 5.000 zł – dotacja dla Placówki Straży Granicznej w Sanoku ).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 r. ( kwota 162.500 zł –wprowadzenie promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 r. oraz uchylenia Uchwały Nr XIX/217/2012 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012r. ( kwota 43.000 zł –uchwała precyzuje zadania zlecone do realizacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 r. ( kwota 775.954 zł – wprowadzenie wolnych środków finansowych z 2011r. na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz zadania służące ochronie środowiska).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 r. ( kwota 111.579 zł – wprowadzenie zadania „Modernizacja nawierzchni kortów tenisowych przy ZS Nr 4 w Sanoku).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 r. (kwota 610.579 zł – wprowadzenie zadania „Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz zapleczem technicznym na działce 1433/6 przy I LO w Sanoku”).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz zapleczem technicznym na działce 1433/6 przy I LO w Sanoku” –na lata 2013 i 2014.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012r ( kwota 70.568 zł – zabezpieczenie środków finansowych na montaż instalacji solarnej w Domu Dziecka w Sanoku).

15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2012 -2023.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego nr 5.3. pn. „ System Zielonych Inwestycji ( GIS – Green Inwestment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja szkół i placówek Powiatu Sanockiego.”

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok ( 180.000 zł –zmiana nazw zadań inwestycyjnych.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

20. Przyjęcie Sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Wnioski i oświadczenia.

23. Zamknięcie obrad sesji.

13-04-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)