REKLAMA
REKLAMA

W piątek sesja Rady Powiatu w Sanoku

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Rada Powiatu w Sanoku zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2012r. o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się 31. sesja Rady Powiatu w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sanoku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2013 na obszarze działania Powiatu Sanockiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie zakresu obciążenia nieruchomości Powiatu Sanockiego hipoteką.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2012 (kwota 11.507 zł –ZS Nr 4 w Sanoku).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (kwota 50.244 zł).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (kwota 1.360 zł –Dom Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/355/2012 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (kwota 47.040 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (kwota 419.083 zł).

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Wnioski i oświadczenia.

19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku
Robert Pieszczoch

11-12-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)