REKLAMA
REKLAMA

SANOK: W przyszłym roku wzrosną ceny biletów komunikacji miejskiej

SANOK / PODKARPACIE. Do 2,50 zł wzrośnie cena biletu jednorazowego normalnego MKS w granicach administracyjnych miasta Sanoka, natomiast bilet ulgowy samorządowy będzie kosztował 1,70 zł, a ulgowy ustawowy 1,25 zł. Nowe ceny zaczną obowiązywać na początku przyszłego roku.

Dorota Mękarska

Wzrost cen biletów, jak argumentuje Jacek Gomułka, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta w Sanoku,  związany jest ze wzrostem kosztów za usługi przewozowe. Wyliczono, że w przyszłym roku wyniosą one 4,9 mln zł, przy dochodach z biletów kształtujących się na poziomie 2,8 mln zł. Brakującą kwotę, czyli 2,1 mln zł, musiałyby pokryć gminy, na terenie których  Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wykonuje usługi przewozowe.

W czwartek, 29 listopada br.,  podczas sesji Rady Miasta radni zaakceptowali, z małymi zmianami, projekt uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.  W nowej uchwale wprowadzono trzy strefy: strefę 0 – w granicach administracyjnych gminy miasto Sanok, strefę 1 obowiązującą w granicach administracyjnych gmin sąsiednich, z którymi zawarto porozumienie  i strefę 0 + 1 w granicach administracyjnych gminy miasto Sanok  i gmin sąsiednich.

Wszystkie bilety podrożały, oprócz jednego
Cenę normalnego biletu jednorazowego w strefie 0 ustalono na 2,50 zł. Oznacza to wzrost  o 13%. Cena w nowej strefie 0 + 1 wynosi 3 zł, natomiast w strefie 1 –  2,60 zł, co daje wzrost o 4%.
Ceny biletów ulgowych samorządowych w poszczególnych strefach kształtują się następująco: 1,70 zł (wzrost o 6 %), 2 zł i 1,75 zł (taniej o 5 gr).
Ceny biletów ulgowych ustawowych wynoszą: 1,25 zł (wzrost o 13 %), 1,50 zł i 1,30 zł (wzrost o 4 %).

Równocześnie wprowadzono bilety wieloprzejazdowe czasowe (30 minutowe), które są nowością. I tak bilet normalny w strefie 0 kosztuje 2,80 zł, bilet ulgowy samorządowy 1,90 zł, a bilet ulgowy ustawowy 1,40 zł.

Po raz pierwszy pasażerowie komunikacji miejskiej będą też mieli do czynienia z biletami wieloprzejazdowymi czasowymi na 1 dzień.  Są one wprowadzone tylko dla strefy 0. Za bilet normalny zapłacimy 9 zł, za ulgowy samorządowy 6 zł i ulgowy ustawowy 4,50 zł.

Jeśli chodzi o bilety miesięczne imienne na jedną trasę to cena  biletu normalnego w strefie 0 wzrasta  o 10 procent  (72 zł), o 25 % ulgowego samorządowego (43 zł) i o 10 % ulgowego ustawowego (36 zł). W strefie 0+1 te ceny kształtują się następująco: 78 zł (wzrost o 11%), 47 zł (wzrost o 17,5 %) i 39 zł (wzrost o 11%).

Wszystkie bilet miesięczne sieciowe  podrożały o 9 % i teraz ich cena będzie wynosić kolejno: 82 zł, 49 zł i 41 zł.

Bilety okresowe sieciowe (na okaziciela)  podrożały o 11 %. Cena miesięcznego w strefie 0  to 95 zł, a w strefie 0+1 – 110 zł, kwartalnego 245 zł i 290 zł, a rocznego 835 zł i 1000 zł.

Kara za brak biletu też wzrosła
Radni uchwalili również  o 13 % większe opłaty dodatkowe za brak ważnego biletu – 125 zł, za brak ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – 100 zł i za brak ważnego biletu za przewóz bagażu – 50 zł, oraz za spowodowanie przez pasażera bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu – 375 zł.
Zrezygnowano natomiast z opłaty za bagaż podręczny.

Seniorzy w Sanoku będą jeździć za darmo
Podczas dyskusji radny Łukasz Woźniczak złożył wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały, by  wszystkie osoby, które ukończyły 70 lat, w Sanoku, czyli strefie 0, mogły korzystać z  przejazdów bezpłatnych, oczywiście po okazaniu stosownego dokumentu.  Wniosek został przyjęty większością głosów. Oznacza to, że np. seniorzy z gminy Zagórz jadąc do Sanoka będą musieli wykupić bilet, ale już na terenie miasta Sanoka będą mogli poruszać się autobusami za darmo.

Projekt uchwały przewidywał, że z tej ulgi będą mogły korzystać tylko osoby po 70 roku życia, zameldowane w Sanoku.

Bezpłatne przejazdy dla policjantów?
Insp. Mirosław Pawełko, komendant powiatowy policji  w Sanoku wystąpił do radnych z prośbą o stworzenie możliwości bezpłatnych przejazdów dla policjantów. Komendant miał na względzie nie tylko policjantów w mundurach, ale również „po cywilnemu”,zaangażowanych w działania przeciwko „kieszonkowcom”.  – To byłoby zasadne, ale musimy sprawdzić, jakie  uprawnienia mają policjanci, wynikające z innych ustaw – podkreśla wiceburmistrz Ziemowit Borowczak, dodając, że po rozeznaniu ewentualnie zostanie wprowadzona poprawka do uchwały.

Jeszcze nie wiadomo, od kiedy zaczną obowiązywać nowe ceny, gdyż uzależnione to jest od terminu publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, ale przypuszczalnie wejdą one w życie w pierwszych tygodniach 2013 roku.

01-12-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)