REKLAMA
REKLAMA

W środę Sesja Rady Powiatu

POWIAT SANOCKI. Rada Powiatu w Sanoku zawiadamia, że w dniu 31 października 2012r. o godz. 15:30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się 28. Sesja Rady Powiatu w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Odczytanie  informacji Wojewody Podkarpackiego o analizie oświadczeń majątkowych.

7. Podjęcie uchwały w  sprawie powierzenia Gminie Besko prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Komańcza prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (kwota 70.930 zł).

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Powiatu Sanockiego hipoteką.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (kwota 2.445 zł – Środowiskowy  Dom Samopomocy w Zagórzu).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (kwota 400.000 zł).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (kwota 38.100 zł –Powiatowy Zarząd  Dróg w Sanoku).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (kwota  2.110.666 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (kwota 1.968 zł).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2012-2023.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (kwota 3.759.921 zł).

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (kwota 140.451 zł).

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2012 (kwota 650.382 zł)

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2012 (rozliczenia porozumień dot. pomocy społecznej).

24. Interpelacje i zapytania radnych.

25. Wnioski i oświadczenia.

26. Zamknięcie obrad sesji.

29-10-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)