REKLAMA
ZS2 Zamek Lesko
PBS ZSL
REKLAMA

Dzisiaj Sesja Rady Miasta Sanoka TRANSMISJA NA ŻYWO

SANOK. Dzisiaj o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku rozpocznie się XXI Sesja Rady Miasta Sanoka. Publikujemy porządek obrad. Z obrad zostanie przeprowadzona transmisja na żywo (audio).


TRANSMISJA NA ŻYWO

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży i obniżenia bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 131/2 o pow. 0.0055ha położona w Sanoku przy ul. Zamkowej stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 486/3 o pow. 0.0239 ha stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka, w trybie realizacji roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 984/4 o pow. 0.0315 ha położona w Sanoku przy ul. Daszyńskiego stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 975/2 o pow. 0.0790 ha położona w Sanoku przy ul. Feliksa Gieli stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka na rzecz Powiatu Sanockiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 486/5 o pow. 9m2 położona w Sanoku przy ul. Sienkiewicza, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Dzielnicy Olchowce miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka m. Sanoka o nazwie „Konopnickiej –II”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Sanoka, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek za korzystanie z nich, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXX/474/97 Rady Miasta Sanoka z dnia 16.12.1997r. w sprawie spółek prawa handlowego powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych lub tworzonych przez Gminę Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej spawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia stref cen oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozami osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sanoka.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Miasta Sanoka.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.

24. Informacja Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa miasta oraz zadaniach realizowanych przez Straż Miejską w 2011 r.

25. Interpelacje.

26. Wolne wnioski i zapytania.

27. Zamknięcie obrad sesji.

28-02-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)