REKLAMA
REKLAMA

Dzisiaj Sesja Rady Miasta Sanoka TRANSMISJA NA ŻYWO

SANOK. Dzisiaj o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku rozpocznie się XXI Sesja Rady Miasta Sanoka. Publikujemy porządek obrad. Z obrad zostanie przeprowadzona transmisja na żywo (audio).


TRANSMISJA NA ŻYWO

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży i obniżenia bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 131/2 o pow. 0.0055ha położona w Sanoku przy ul. Zamkowej stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 486/3 o pow. 0.0239 ha stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka, w trybie realizacji roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 984/4 o pow. 0.0315 ha położona w Sanoku przy ul. Daszyńskiego stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 975/2 o pow. 0.0790 ha położona w Sanoku przy ul. Feliksa Gieli stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka na rzecz Powiatu Sanockiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 486/5 o pow. 9m2 położona w Sanoku przy ul. Sienkiewicza, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Dzielnicy Olchowce miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka m. Sanoka o nazwie „Konopnickiej –II”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Sanoka, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek za korzystanie z nich, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXX/474/97 Rady Miasta Sanoka z dnia 16.12.1997r. w sprawie spółek prawa handlowego powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych lub tworzonych przez Gminę Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej spawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia stref cen oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozami osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Sanoka.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Miasta Sanoka.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.

24. Informacja Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa miasta oraz zadaniach realizowanych przez Straż Miejską w 2011 r.

25. Interpelacje.

26. Wolne wnioski i zapytania.

27. Zamknięcie obrad sesji.

28-02-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)