REKLAMA
REKLAMA

Wybory samorządowe: Dobre praktyki w Bukowsku

GMINA BUKOWSKO. Wiele emocji wśród społeczeństwa wywołuje temat okręgów jednomandatowych. Pracownicy administracji terytorialnej przygotowują projekty podziału poszczególnych gmin czy też miast.

W wielu przypadkach koncepcje urzędników owiane są tajemnicą. Jednak dobrym przykładem wykazała się Gmina Bukowsko, która o swoich propozycjach na bieżąco informuje mieszkańców, za pośrednictwem strony internetowej.

W połowie września opublikowany został następujący artykuł:

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113), rady gmin mają obowiązek dokonać podziału gminy na stałe obwody głosowania, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112) oraz ustalić ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 2 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.

Głosowanie w wyborach przeprowadzanych przed dokonaniem przez radę gminy podziału na stałe obwody głosowania przeprowadza się będzie w stałych obwodach głosowania utworzonych na podstawie przepisów dotychczasowych.

Warto też wspomnieć, że Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy wprowadzają do samorządowych ustaw ustrojowych zmiany, polegające m.in. na tym, że pierwsze sesje nowo wybranych rad gmin, powiatów oraz sejmików województw zwołają komisarze wyborczy a nie jak dotychczas przewodniczący poprzednich organów stanowiących j.s.t.

Propozycja okręgów jednomandatowe w Gminie Bukowsko:

Tego typu działania należy jak najbardziej pozytywnie traktować, ponieważ samorząd (w tym przypadku Bukowsko) pokazał, że z głosem mieszkańców można i należy się liczyć.

Redakcja portalu Esanok.pl informuje, że na bieżąco będzie publikować podziały na okręgi wyborcze ze wszystkich gmin z terenu powiatu sanockiego.

źródło: oficjalna strona internetowa Gminy Bukowsko

24-09-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)