REKLAMA
REKLAMA

JUTRO W SANOKU: VI Bieg Sokoli – im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

SANOK / PODKARPACIE. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w „VI Biegu Sokolim – im. Rotmistrza Witolda Pileckiego”. Szczegóły w rozwinięciu wiadomości!

1. „VI Bieg Sokoli – Im Rotmistrza Witolda Pileckiego”organizowany jest dla dzieci i młodzieży z powiatu sanockiego, przez TG „Sokół” w Sanoku – tel. 503 319 517.

2. W biegu może wziąć udział uczeń posiadający:- zgodę rodziców lub aktualne badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo w biegu na wybranym dystansie,-  legitymację szkolną.

3. Cel Biegu:
– popularyzowanie wśród młodzieży postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, jego życia i postaw patriotycznych,- przypomnienie hasła sokolego: „W zdrowym ciele zdrowy duch”,- włączanie młodzieży do działalności „Sokoła”.

4. Zasady finansowania:
– koszty uczestnictwa w biegu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie,- koszty związane z organizacją zawodów pokrywają: TG „Sokół”.

5. Termin i miejsce – 23.05.2013 r. – czwartek – Sanok, Stadion „Wierchy”, przy ul. Żwirki i Wigury.

6. Grupa, dystans, czas startu:
I grupa – SP, kl. I – III – dziewczęta – 200 m – start ~10:00
II grupa – SP, kl. I – III – chłopcy – 200 m – start ~10:15
III grupa – SP, kl. IV – VI – dziewczęta – 400 m – start ~10:30.
IV grupa – SP, kl. IV – VI chłopcy – 600 m – start ~10:45
V grupa – Gimnazjum, kl. I – III – dziewczęta  – 400 m – start ~11:00.
VI grupa – Gimnazjum, kl. I – III – chłopcy  – 800 m – start ~11:15.
VII grupa – Ponadgimnazjalne – dziewczęta  –  dystans: 800 m – start ~11:30.
VIII grupa – Ponadgimnazjalne – chłopcy  –  dystans: 1500 m – start ~11:45.

7.  Odpowiedzialni:
– za przebieg biegu odpowiada mgr Damian Dziewiński – tel. 602 457 956  i mgr Łukasz Tchórz –  tel. 724 401 693,
– zabezpieczenie bezpośrednie stanowią osoby według załączonej listy.

8. Zgłoszenia kierować na adres: sokol@sokolsanok.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu startu w sekretariacie biegu (9:20–9:50).

9. Zwycięzcy otrzymają medale i dyplomy.

Upominki przewidziano dla I – VI m. szkoły (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), których zawodnicy uzyskają najwięcej punktów, otrzymają puchary.

10. Organizator zastrzega sobie zmiany Regulaminu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w Internecie danych osobowych oraz zdjęć uczestników Biegu.

12. Szczegółowe informacje na stronie: www.sokolsanok.pl

13. Doraźna pomoc medyczna:
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sanoku – lekarz dyżurny 1346 56202,
– Szpitalny Oddział Ratunkowy – Dyspozytornia 1346 56100
– Gabinet lekarski – 13 46 56 155.

14. Komenda Powiatowa Policji w Sanoku tel. 1346 57 310.

Karta zgłoszenia ucznia do udziału w „VI Biegu Sokolim –Im. Rotmistrza Witolda Pileckiego”, organizowanym przez TG „Sokół” w Sanoku, ul. Mickiewicza 13.

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………
2. Data urodzenia …………………………………………………
3. Klasa …………………………..………………………………
4. Nazwa szkoły ……………………………………………….…
5. Nazwa klubu: ………………………………….…………………
6. Imię i nazwisko opiekuna szkolnego lub klubowego ………………………………………………………………………
7. Email kontaktowy (lub tel.) …………………………….

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………..………….w „VI Biegu Sokolim – Im. Rotmistrza Witolda Pileckiego”.Jednocześnie oświadczam,  że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tego typu zawodach sportowych.

……………………….………………………….
Czytelny podpis opiekuna osoby niepełnoletniej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora oraz na publiczne wykorzystanie zdjęć i nazwiska Uczestnika oraz Opiekuna w sprawozdaniu opublikowanym w mediach.

…………………………………………..
Podpis opiekuna osoby niepełnoletniej

Miejscowość, data ………………………..

Bardzo prosimy Dyrektorów Szkół o umożliwienie wzięcia udziału Uczniom z Opiekunami w zawodach.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”w Sanoku
ul. Mickiewicza 13 I p.
tel. 503 319 517
www.sokolsanok.pl
sokol@sokolsanok.pl

30-04-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)