REKLAMA
REKLAMA

„Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej” – Konferencja w Gminie Sanok

GMINA SANOK / PODKARPACIE. W dniach 9-10 sierpnia  Gmina Sanok zorganizowała konferencję pt. „Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej”,  w ramach której odwiedzili nas goście z zaprzyjaźnionych gmin  – z Gminy Ełk, Gminy Hrubieszów, Gminy Suwałki oraz z Gminy Zamość.

W sanockim Hotelu Bona odbyła się 2-dniowa konferencja pt. „Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej”,  którą poprowadził Prof. Dr hab. Bogusław Sawicki kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Profesor przedstawił wykłady  pt: „Możliwości i ograniczenia rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej”, „Potencjał gospodarczy pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”, „Dostępne metody wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego” oraz „Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa rozwojowa dla regionów Polski Wschodniej”.
Bardzo się cieszę, że mieliśmy wspaniałą okazję gościć naszych przyjaciół z Polski Wschodniej. Serdecznie dziękuje wszystkim przedstawicielom gmin, że zechcieli nas odwiedzić. Takie spotkania są bardzo owocne i motywują nas do dalszej współpracy na wielu płaszczyznach. Podczas konferencji możemy wymieniać się doświadczeniami oraz pomysłami na ciągły rozwój naszych pierścieniowych gmin, które borykają się z podobnymi problemami. – mówi Anna Hałas, Wójt Gminy Sanok.

Podczas konferencji została podpisana „Umowa partnerska o współpracy”  pomiędzy Gminą Sanok a Gminą Zamość – która jest liderem tego projektu.
Strony umowy deklarują dwustronną współpracę w zakresie:
– oświaty, wychowania i edukacji
– kultury, rekreacji, sportu, turystyki
– zadań o charakterze ogólnospołecznym
– wspierania i upowszechniania idei samorządowej
– promocji gmin
Nie ukrywam radości z podpisania umowy partnerskiej z Gminą Zamość. Od samego początku realizacji projektu z Panem Wójtem Ryszardem  Gliwińskim współpracuje nam się bardzo dobrze, aktywnie i owocnie. Chcemy ze swoją współpracą wychodzić poza ramy unijnego projektu i działać jeszcze więcej. Z pewnością wraz z datą zakończenia realizacji projektu, nasza współpraca się nie skończy. – mówi Anna Hałas, Wójt Gminy Sanok.
Podpisanie umowy partnerskiej Gmin Sanok i Zamość to kolejne potwierdzenie naszej samorządowej aktywności i ciągłego poszukiwania metod uwolnieniach gospodarczych i społecznych potencjałów. Otaczamy duże Miasta, które nie tak dawno były jeszcze wojewódzkimi. W tych Miastach mamy siedziby administracyjne. Nie mamy gminnych centrów życia społecznego. Konsekwencją tego są wyjątkowe samorządowe wyzwania związane z całą sferą gospodarki komunalnej, infrastrukturą, oświatą, kulturą, sportem i turystką. W gminach podmiejskich trudniej jest kreować obywatelską aktywność i jednoczyć Mieszkańców wokół gminnych spraw. Te problemy połączyły wszystkie Gminy Partnerskie projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”. Poznajemy się aby wymieniać doświadczenia, wspólnie planować przyszłość i promować nasze Gminy. Wyrazy podziękowania i uznania dla Pani Wójt Anny Hałas za wzorowo zorganizowaną konferencję. Jej dotychczasowe zaangażowanie daje gwarancję dalszej dobrej i owocnej współpracy Gmin Sanok i Zamość – mówi Ryszard Gliwiński, Wójt Gminy Zamość.

O projekcie „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”
Gmina Sanok, Gmina Ełk, Gmina Hrubieszów, Gminy Suwałki oraz Gmina Zamość to gminy, które połączyły swoje siły w celu wypracowania wspólnej strategii rozwoju oraz promocji gmin wiejskich Polski Wschodniej w obszarach: gospodarczym, turystycznym oraz kulturowym.
Projekt „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”  jest realizowany w ramach Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4: Promocja i Współpraca.
Wartość projektu to 1 427 566,80 zł, czego kwota dofinansowania wynosi 1 284 810,10 zł
Realizacja projektu będzie trwać od 01.09.2012 r. do 30.11.2014 r.
Po raz pierwszy przedstawiciele wszystkich gmin spotkali się 18-19 października w Kalinowicach w Gminie Zamość.
Po raz drugi to właśnie my byliśmy gospodarzami konferencji, która odbyła się w dniach 9-10 sierpnia.

14-08-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)