REKLAMA
REKLAMA

46. Sesja Rady Miasta – zobacz porządek obrad

SANOK / PODKARPACIE. 46. Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji odbędzie się we czwartek (26 bm) o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.


1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2013,  z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację projektu systemowego pod nazwą „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok na lata 2014-2015”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu targowisk na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Karpackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3303 o pow. 0,1697 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Pawiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 304/1 o pow. 0,1352 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1105/5 o pow. 0,0181 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Olchowce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/126 o pow. 0,0080ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Dzielnicy Olchowce, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazw dla dróg wewnętrznych zlokalizowanych w rejonie ulicy Kruczej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie ulicy Leszka Kawczyńskiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Sanoka.
20. Interpelacje.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad sesji.

23-09-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)