REKLAMA
REKLAMA

46. Sesja Rady Miasta – zobacz porządek obrad

SANOK / PODKARPACIE. 46. Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji odbędzie się we czwartek (26 bm) o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.


1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2013,  z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację projektu systemowego pod nazwą „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok na lata 2014-2015”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu targowisk na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Karpackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3303 o pow. 0,1697 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Pawiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 304/1 o pow. 0,1352 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1105/5 o pow. 0,0181 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Olchowce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/126 o pow. 0,0080ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Dzielnicy Olchowce, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazw dla dróg wewnętrznych zlokalizowanych w rejonie ulicy Kruczej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie ulicy Leszka Kawczyńskiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Sanoka.
20. Interpelacje.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad sesji.

23-09-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)