REKLAMA
REKLAMA

Absolutoryjna i zwyczajna w mieście. Zobacz porządek obrad

SANOK / PODKARPACIE. Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Sanoka VI kadencji odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 r. /czwartek/ godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku. Zaraz po niej sesja zwyczajna Rady Miasta Sanoka. Zobacz porządek obrad.

Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Sanoka – porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2012 rok.

4. Odczytanie uchwały RIO w/s sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.

5. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o  wykonania budżetu miasta za 2012 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2012 rok.

7. Wniosek  Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

8. Odczytanie uchwały RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

10. Zamknięcie obrad sesji.


Kolejna sesja 20.06.2013r. /czwartek/ odbędzie się o godz. 11:30 w Sali Herbowej  Urzędu Miasta w Sanoku – porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2013,  z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego i upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na kredyt długoterminowy konsolidacyjny, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem uchwały  w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży przysługującego Gminie Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 120/2, 121 i 122 o łącznej pow. 0,27 ha wraz z przeniesieniem prawa własności budynku położonego na przedmiotowej nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2813/2 służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka  nr 2860, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie Dzielnicy Olchowce w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Miasta Sanoka z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, zlokalizowanej na terenie Gminy Krosno, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez firmę „HATALI” Jacek Skórka, ul. Daszyńskiego 2/6, 38-500 Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez przedsiębiorcę „U Tesi” Teresa Bodziak – Husar, ul. Rybickiego 3, 38-500 Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Interpelacje.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie obrad sesji.

14-06-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)