REKLAMA
REKLAMA

Absolutoryjna i zwyczajna w mieście. Zobacz porządek obrad

SANOK / PODKARPACIE. Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Sanoka VI kadencji odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 r. /czwartek/ godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku. Zaraz po niej sesja zwyczajna Rady Miasta Sanoka. Zobacz porządek obrad.

Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Sanoka – porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2012 rok.

4. Odczytanie uchwały RIO w/s sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.

5. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o  wykonania budżetu miasta za 2012 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2012 rok.

7. Wniosek  Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

8. Odczytanie uchwały RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

10. Zamknięcie obrad sesji.


Kolejna sesja 20.06.2013r. /czwartek/ odbędzie się o godz. 11:30 w Sali Herbowej  Urzędu Miasta w Sanoku – porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2013,  z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego i upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do wystawienia weksla „in blanco” jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy na kredyt długoterminowy konsolidacyjny, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem uchwały  w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży przysługującego Gminie Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 120/2, 121 i 122 o łącznej pow. 0,27 ha wraz z przeniesieniem prawa własności budynku położonego na przedmiotowej nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2813/2 służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka  nr 2860, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie Dzielnicy Olchowce w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Miasta Sanoka z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, zlokalizowanej na terenie Gminy Krosno, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez firmę „HATALI” Jacek Skórka, ul. Daszyńskiego 2/6, 38-500 Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez przedsiębiorcę „U Tesi” Teresa Bodziak – Husar, ul. Rybickiego 3, 38-500 Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Interpelacje.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie obrad sesji.

14-06-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)